Aktuellt

Här samlar vi en del av det som är aktuellt från Folkets Hus och Parker.  Det är också här du som inloggad medlem hittar dina medlemsnyheter.

Ta hjälp av kulturbranschen – vi är beredda

Folkets Hus och Parker avvisar 2-metersregeln som framkomlig väg för offentliga sammankomster. Istället efterlyser man ett effektivt samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och kulturbranschen för att snabbt kunna ta fram riktlinjer som fungerar, för coronasäkrade sammankomster.

Folkets Hus och Parker turnerar igen

Efter sommarens påtvingade avbrott, startas Folkets Hus och Parkers turnéverksamhet upp igen. Genom ett hundratal turnénedslag, ett trettiotal konstutställningstillfällen, över 40 föreställningar inom live på bioverksamheten och biografer som öppnar salongerna möter organisationen och dess medlemsföreningar åter publik i hela landet – men coronasäkrat givetvis.

Folkets Hus och Parker välkomnar regeringens besked om lättnader för arrangemang samt nytt stöd till kulturen och idrotten

Folkets Hus och Parker är försiktigt positiva till regeringens besked om lättnader för vissa typer av publika sammankomster och arrangemang, men ser att kraven om en 2-metersregel kan innebära praktiska svårigheter.
Det anses vidare bra och helt nödvändigt med det extra stöd på 2,5 miljarder kronor till kultur och idrott som idag presenterades på presskonferensen.

Ett kulturpolitiskt genombrott

Kulturrådets fördelning av kulturens krispaket är ett kulturpolitiskt genombrott. Kulturyttringar som aldrig tidigare tilldelats offentligt kulturstöd, har genom beslutet nu bedömts som stödberättigade. Att Folkets Hus och Parkers Live på bio-verksamhet anses som likvärdig med fysisk scenkonst får ses som en av få positiva sidoeffekter av krisen.