FOLKETS HUS OCH PARKERS REGIONER

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker är indelad i sju regioner som tillsammans täcker hela landet. Var och en av dem är en aktiv aktör gentemot regionen, föreningsliv, organisationer och andra regionala nätverk.