Folkets Hus och Parker kritiska till nedskärningar på kultur och folkbildning

Nedskärningar på kultur och folkbildning är fel väg att gå i en kris. Det anser Folkets Hus och Parker som menar att regeringens kulturbudget riskerar att försämra och försvåra läget för både privatpersoner och en fortfarande svårt sargad kultursektor.

– I en tid när ekonomin går på knäna och den privata ekonomin är hårt ansträngd, väljer regeringen att skära ner på kultur och folkbildningen. Det är anmärkningsvärt. Att ta bort fri entré på museerna, krympa finansieringen till public service, sänka anslagen till folkbildningen med en halv miljard kronor samt minska den statliga satsningen på kulturskolorna kommer att slå hårt mot familjer och unga vuxna, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker.

Folkets Hus och Parker understryker att det ideella kulturlivet har fortsatta svårigheter till följd av pandemin, och att regeringen genom att dra in merparten av de särskilda satsningar som gjorts, riskerar att skada återstarten för kulturen.

– Återstarten av kultur pågår alltjämt och det är tydligt att publiken ännu inte kommit tillbaka i samma omfattning som innan pandemin. Regeringen hade verkligen behövt fortsätta med det statliga stödet för att understödja återstartsarbetet, säger Calle Nathanson.