Vi är en folkrörelse med fler än 500 medlemsföreningar som driver Folkets Hus, folkparker, biografer och andra demokratiska mötesplatser i hela landet.