FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ ÖVER 100 ÅR: FOLKPARKSTURNÉERNA STÄLLS IN

Ytterligare en djupt rotad tradition i svenskt kultur- och nöjesliv blir inte av till följd av coronapandemin. För första gången på 115 år ställs de nationella svenska folkparksturnéerna in.

Till följd av den kris som uppstått i coronapandemins kölvatten, tvingas riksorganisationen Folkets Hus och Parker ställa in de rikstäckande folkparksturnéerna. Detta har aldrig tidigare hänt i rörelsens historia.

Läs mer