Vi är en folkrörelse med fler än 500 medlemsföreningar som driver Folkets Hus, folkparker, biografer och andra demokratiska mötesplatser i hela landet.

Nyckeln – en handbok i att starta och driva mötesplatser

För att tillgängliggöra all information och kunskap vi bär på har vi tagit fram en handbok om hur man startar och driver en mötesplats. Läs mer.