Press

Här hittar du pressmeddelanden och pressbilder. Du behöver inget lösenord för att komma åt materialet. Bilderna är fria för publicering i artiklar och recensioner som behandlar Folkets Hus och Parkers verksamhet. Har du frågor? Hör gärna av dig till oss!

Välkommet krisstöd till Folkets Hus folkparker

När Kulturrådet nu presenterat fördelningen av krisstöd till små och stora arrangörer står det klart att drygt 6 miljoner kronor går till folketshus- och parkrörelsen.

Landets Folkets Hus, folkparker och biografer hör till de som drabbats hårt av coronapandemins effekter. Utfallet från Kulturrådets presentation av mottagarna av krisstöd, är därför en välkommen ljusglimt mitt i en svår tid.

– Det här är naturligtvis mycket positivt, samtidigt som det också är ett viktigt erkännande för många av våra arrangörer. Det här är exempelvis första gången som dansbandsarrangörer tilldelas kulturmedel. Att vår Live på bio-verksamhet, som aldrig tidigare fått statligt stöd, beviljats medel är ett kulturpolitiskt genombrott, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker. ... Läs mer

Folkets Hus och Parker startar ett musikaliskt och inkluderande projekt

Allmänna arvsfonden har beviljat bidrag till Folkets Hus och Parkers treåriga utvecklingsprojekt Musikschlaget arrangörslyft, med fokus på inkluderande arrangörskap. Målgruppen är personer med funktionsvariationer.

Musikschlaget är en melodifestival för musiker med funktionsnedsättning. Varje år arrangeras ett antal delfinaler och en riksfinal. I år firar Musikschlaget 10 år och planerar som alltid att ha riksfinalen i Sundsvalls Folkets Hus. Bakom Musikschlaget står studieförbundet Bilda och kooperativet Maitraiders. Genom det nya arvsfondsprojektet kommer Folkets Hus och Parker kunna utveckla arbetet med arrangörsutbildningar, i samverkan med Musikschlaget.

Att beslutet kommer efter en tuff vår i skuggan av konsekvenserna från coronapandemin inger hopp för alla inblandade. ... Läs mer

Välkommet besked om investeringsstöd till Folkets Hus och folkparker

Mitt under den pågående coronakrisen kommer ett välkommet besked från Boverket att 28 medlemsföreningar i Folkets Hus och Parker har beviljats ett sammanlagt investeringsstöd på drygt 14 miljoner kronor.

Stödet från Boverket är avsett att användas till bland annat standardhöjande reparationer, ombyggnationer och tillgänglighetsanpassningar.

– Det här är ett mycket välkommet besked. Det ger många av våra hårt kämpande medlemsföreningar chansen att höja blicken mitt i den pågående krisen och rusta för tiden efter corona, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Vid årets bidragsfördelning fick 28 av Folkets Hus och Parkers medlemmar investeringsstöd på sammanlagt över 14 miljoner kronor. ... Läs mer

För första gången på över 100 år: Folkparksturnéerna ställs in

Ytterligare en djupt rotad tradition i svenskt kultur- och nöjesliv blir inte av till följd av coronapandemin. För första gången på 115 år ställs de nationella svenska folkparksturnéerna in.

Till följd av den kris som uppstått i coronapandemins kölvatten, tvingas riksorganisationen Folkets Hus och Parker ställa in de rikstäckande folkparksturnéerna. Detta har aldrig tidigare hänt i rörelsens historia.

–Det är verkligen otroligt tråkigt att vi nu tvingas ställa in våra folkparksturnéer 2020. Vi har genomfört våra sommarturnéer sedan 1905 och vi vet hur mycket de betyder för såväl publiken och parkerna som artisterna, och för att det ska finnas kultur i hela landet, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker. ... Läs mer

Folkets Hus och Parker efterlyser tydliga direktiv

Folkets Hus och Parker välkomnar att regeringen tidigare idag kunnat presentera detaljer kring fördelningen av de 500 miljoner kronorna till kulturen, men uttrycker förvåning över att informationen från Kulturrådet dröjer.

–Vi hade verkligen räknat med att få besked idag. Läget är ytterst kritiskt för Folkets Hus och folkparker i hela landet, men de ser nu ut att få ännu några sömnlösa nätter i väntan på att få veta hur krisstödet ska sökas och utbetalas, säger Calle Nathanson i en kommentar när han nås av att Kulturrådets idag inte kan lämna andra besked än att information kommer först nästa vecka. ... Läs mer

Folkets Hus och folkparker över hela landet riskerar att gå under

Folkets Hus och folkparker runt om i hela Sverige sänder nu ut sina nödrop till landets kommun- och regionpolitiker. Denna oersättliga del i samhällets infrastruktur för kultur, möten, diskussioner och demokrati riskerar att gå under om riktat ekonomiskt stöd uteblir.

Coronapandemins konsekvenser har slagit hårt mot hela samhället och inte minst drabbat kultur- och mötessektorn. Folkets Hus och Parker samlar 500 medlemsföreningar som bevittnar det allvarliga statusläget på sina respektive orter. Intäktsbortfallet är mycket omfattande. Främst handlar det om uteblivna hyror på grund av inställda bokningar för möten och kulturarrangemang i de samlingslokaler som i många fall är en bärande del av medlemsföreningarnas verksamheter. ... Läs mer

Hjälp oss att finnas till när människor kan och behöver mötas igen

Verksamheten i Folkets Husföreningarna i Skåne är praktiskt taget lamslagen av Coronapandemins effekter. Personal permitteras akut och förlusterna är betydande. Anna Strömberg, ordförande i Södra Folkets Hus och Parkregionen, och Calle Nathanson, vd för riksorganisationen Folkets Hus och Parker, vänder sig nu till Region Skåne i ett öppet brev och efterlyser hjälp till alla engagerade som nu kämpar för sina mötesplatsers och kulturlokalers överlevnad.

Öppet brev till Region Skåne

Läget bland våra ca 55 medlemsföreningar; Folkets Hus och folkparker i Skåne, är ansträngt och akut. I princip är all aktivitet avstannad, avbokningarna har varit massiva och inga tillkommande bokningar sker under rådande omständigheter. ... Läs mer

Vädjan från Västra Folkets Hus- och Parkregionen: Hjälp oss att finnas till när människor kan och behöver mötas igen

Att ge människor möjlighet att mötas och uppleva kultur tillsammans är grundbulten i Folkets Hus och Parkers 127-åriga historia. I Västra regionen drivs 75 unika mötesplatser i hus och parker i regionens alla delar. Hur många står kvar redo att välkomna invånarna när Corona-krisen är över? I ett öppet brev vädjar Västra Folkets Hus och Parkregionen till politiken att ta fram regionala och kommunala krispaket för att säkerställa att regionens alla invånare har fortsatt tillgång till ett rikt kulturutbud och mötesplatser i sin närhet.

Corona-virusets framfart har snabbt hunnit lamslå stora delar av samhället. Bland de första att drabbas var mötesplatserna och kulturarrangörerna. ... Läs mer

Folkets Hus och Parker välkomnar regeringens krisstöd till kulturen

Folkets Hus och Parker välkomnar regeringens beslut om att som första insats avsätta 500 miljoner kronor i krisstöd till kulturen.

Folkets Hus och Parker har på olika sätt påvisat den akuta kris som råder bland de egna medlemsföreningarna och deras mötesplatser, samlingslokaler och kulturverksamhet.

–Äntligen, det är ett mycket positivt besked. Det är också viktigt att såväl frilansande kulturutövare som arrangörer och ideella föreningar omfattas. Bra att kulturministern redan nu säger att detta är ett första akut stöd och kan komma att följas av flera insatser, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker i en kommentar till regeringens första steg mot ett omfattande krisstöd för kulturen. ... Läs mer

Akut läge i Stockholms Folkets Husföreningar

Verksamheten i Folkets Husföreningarna i Stockholm är praktiskt taget lamslagen av Coronapandemins effekter. Personal permitteras akut och förlusterna är betydande. Leif Rönngren, ordförande i Östra Folkets Hus och Parkregionen, och Calle Nathanson, vd för riksorganisationen Folkets Hus och Parker, vänder sig nu till Kulturförvaltningen i ett öppet brev och efterlyser hjälp till alla engagerade som nu kämpar för sina mötesplatsers och kulturlokalers överlevnad.

 

Till Kulturförvaltningen,

Läget bland våra medlemsföreningar samt de som är samlingslokalförvaltande organisationer är ansträngt och akut. I princip är all aktivitet avstannad, avbokningarna har varit massiva och inga tillkommande bokningar sker under rådande omständigheter. ... Läs mer