Starta en bred mobilisering för att stärka demokratin

När kriser uppstår och när demokratin hotas blir civilsamhällets betydelse plötsligt synlig på ett annat sätt. Detta har under våren tydligt märkts av genom kriget i Ukraina. Civilsamhället tar ett stort ansvar och gör skillnad i vardagen, varje dag i veckan, året runt och i hela landet. I kristider är det viktigt att samhällets parter står samlade. Därför behöver vi samverkan mellan det offentliga och civilsamhället som bygger på tillit, inte misstänksamhet.

Folkets Hus och Parker genomför i mitten av juni sin åttonde föreningsstämma i Hallunda Folkets Hus i Stockholm. Det är alltid en högtidsstund när ombuden för medlemsföreningarna samlas för att fatta de beslut som ska leda folkrörelsen under de kommande tre åren. Det är vid detta möte som det högsta beslutande organet slår fast visionen, målen och inriktningen. Det är demokrati. Och det är vackert.

En folkrörelse är som starkast när den agerar tillsammans. Detta märktes tydligt under pandemin. Föreningar som inte tillhörde något förbund eller någon riksorganisation anslöt sig, och de som saknade en paraplyorganisation såg till att snabbt skapa en. Till och de mest kommersiella aktörerna som alltid gjorde ett nummer av att de aldrig tagit emot en skattekrona, krokade arm med konkurrenter och vände sig till staten för hjälp. Vilket är helt rimligt i den svåra och oförutsägbara situation som pandemin utgjorde. Tillsammans är ett begrepp som rymmer mycket kraft i både kris och vanlig vardag.

Att civilsamhället gör skillnad visar sig kanske som allra tydligast när kriser blossar upp, som till exempel under flyktingvågen 2015, skogsbränderna 2018 och nu senast under kriget i Ukraina. Då är det alltid civilsamhället som är snabbast på att agera och hitta lösningar på svåra problem. Det offentliga bär givetvis på ett stort ansvar, men utan civilsamhället är samhället som helhet avsevärt svagare. Det samma gäller demokratibygget.

Människor är beredda
att engagera sig i för att stärka
och trygga sitt lokalsamhälle

Folkets Hus och Parker lät nyligen Novus undersöka svenskarnas syn på demokrati och media. Resultat är både överraskande och illavarslande och visar på ett förskräckande lågt förtroende för såväl politiker som media. Vi menar att det omgående måste starta en bred mobilisering för att stärka demokratin. Det är också viktigt att det här är något som civilsamhället och det offentliga gör tillsammans, hand i hand. Undersökningen visar också att människor är beredda att engagera sig i för att stärka och trygga sitt lokalsamhälle. Detta behöver tillvaratas och här utgör civilsamhället en självklar plattform för ett sådant engagemang.

Men de senaste årens tilltagande misstro från det offentliga mot civilsamhället är illavarslande. Rädslan och misstänksamheten för att föreningslivet skulle bestå av organiserad kriminalitet och andra suspekta inslag har ökat lavinartat. Därtill har relationen mellan offentligt och ideellt, som tidigare byggde på tillit, dessvärre försämrats. Därför menar vi att det behövs ett nytt kraftfullt handslag mellan det offentliga och civilsamhället för att stärka demokratin och utveckla samhället tillsammans.

Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker


 

Inlägget är en del av Folkets Hus och Parkers nyhetsbrev.
Starta en prenumeration här