blimedlem_hero

bli medlem i vår folkrörelse

Som medlemsförening i riksorganisationen Folkets Hus och Parker blir du och din förenings vardag vår angelägenhet. En viktig del av vår verksamhet är att hålla dig som medlem, informerad om allt som händer och som påverkar dig i din roll som lokal kulturbärare, mötesplats och arrangör.

Tillsammans är ett bra uttryck för den kraft och styrka vi kan erbjuda dig som medlem. Det är genom att vi är många som vi kan ge dig bättre arrangemang, professionell rådgivning och bättre lönsamhet. Välkommen till oss!

Läs mer om vad som ingår i medlemskapet

Vem kan bli medlem?

Mångfalden har alltid varit stor inom Folkets Hus och Parker. Här finns ett spektrum av anläggningar och verksamheter, med olika namn, innehåll och historia. I framtiden hoppas vi att mångfalden ska bli ännu större. Vi ser gärna att nya uttrycksformer för kultur och nöje bidrar till att förnya och utveckla vår rörelse.

Utgångspunkten är lokala lösningar utifrån lokala förutsättningar, där målet är att erbjuda mötesplatser för meningsfulla aktiviteter och sträva efter att skapa gemenskap mellan generationer, nationaliteter och kulturer.

Varje juridisk person som bedriver en verksamhet som inryms inom Folkets Hus och Parkers stadgars ändamålsparagraf kan antas som medlem.

FOLKETS HUS OCH PARKERS STADGAR

Ansök om medlemskap

Först vill du kanske veta mer om oss och ställa några frågor; kontakta då
Monica Fundin Pourshahidi, 08-452 25 13, [email protected].
Monica besvarar dina frågor och informerar ytterligare om vår riksorganisation och våra verksamheter. Du kan också fylla i intresseanmälan här nedan så tar Monica kontakt med dig.

Rent praktiskt kommer vi att be dig fylla i ett ansökningsformulär som utgör ett underlag för beslut. Därefter fattar Folkets Hus och Parkers styrelse formellt beslutet att anta föreningen i organisationen.


 

Gör en intresseanmälan här!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.