folksamling på torg - saknas en lokal att mötas i?

Demokratisk beredskap

Vi har länge tagit den svenska demokratin för given, och tänkt att den mår bra och är säker. Vi ser nu fler och fler tecken på att det går åt fel håll, och att det brådskar att komma till undsättning. Vi behöver alla bli en del av lösningen på demokratins kris.

I långt över 100 år har Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar befunnit sig mitt i den svenska demokratins epicentrum. Politiska möten, folkligt engagemang, studiecirklar, protestmöten, kulturverksamhet och människors möten.

Demokratin har visat sig vara betydligt mera sårbar än vi trott, och behöver snabbt få undsättning från olika samhällsaktörer. Ett nytt handslag mellan politiken och civilsamhället ser vi som ett första, viktigt steg. Men framförallt behöver människor få möjlighet att mötas, prata och hitta vägar att utveckla sitt engagemang. Följ och delta i vårt arbete med att stärka den svenska demokratin!

Samtal om framtidens kulturkonsumtion

I samband med genomförandet av den nationella temadagen Digitalidag den 14 oktober finns möjlighet att ta del av samtal kring utredningen Framtidens kulturkonsumtion.

Läs mer

 

Novusundersökningen

Folkets Hus och Parker har tagit hjälpa av Novus att genomföra en stor undersökning om förtroendet för politiker och media, synen på demokratin, och viljan till engagemang. Rapporten innehåller alarmerande uppgifter som visar att demokratin är mera sårbar än någonsin i modern tid. Men det finns ljuspunkter.

LADDA NER RAPPORTEN FRÅN NOVUSUNDERSÖKNINGEN

Uttalande från Folkets Hus och Parkers föreningsstämma:

Vi behöver en kraftfull demokratisk mobilisering

Vi har länge tagit den svenska demokratin för given, och tänkt att den mår bra och är säker. Vi ser nu fler och fler tecken på att det går åt fel håll, och att det brådskar att komma till undsättning. Vi behöver alla bli en del av lösningen på demokratins kris. Läs mer

Läs mer om hur vi arbetar för demokrati