folksamling på torg - saknas en lokal att mötas i?

Demokratisk beredskap

Vi har länge tagit den svenska demokratin för given, och tänkt att den mår bra och är säker. Vi ser nu fler och fler tecken på att det går åt fel håll, och att det brådskar att komma till undsättning. Vi behöver alla bli en del av lösningen på demokratins kris.

I långt över 100 år har Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar befunnit sig mitt i den svenska demokratins epicentrum. Politiska möten, folkligt engagemang, studiecirklar, protestmöten, kulturverksamhet och människors möten.

Demokratin har visat sig vara betydligt mera sårbar än vi trott, och behöver snabbt få undsättning från olika samhällsaktörer. Ett nytt handslag mellan politiken och civilsamhället ser vi som ett första, viktigt steg. Men framförallt behöver människor få möjlighet att mötas, prata och hitta vägar att utveckla sitt engagemang. Följ och delta i vårt arbete med att stärka den svenska demokratin!

Novusundersökningen

Folkets Hus och Parker har tagit hjälpa av Novus att genomföra en stor undersökning om förtroendet för politiker och media, synen på demokratin, och viljan till engagemang. Rapporten innehåller alarmerande uppgifter som visar att demokratin är mera sårbar än någonsin i modern tid. Men det finns ljuspunkter.

LADDA NER RAPPORTEN FRÅN NOVUSUNDERSÖKNINGEN

Tre dagar demokrati i Nynäshamn

I Nynäshamns Folkets Hus den 12-14 maj möttes civilsamhället, offentligheten, näringslivet och privatpersoner tillsammans på en ny arena – Demokratidagarna. Förhoppningen är att Demokratidagarna i år och i framtiden, ska vara en årlig mötesplats för att skydda, stärka och utveckla demokratin i Sverige. För en ökad demokratisk beredskap som en del av den sociala hållbarheten. Läs mer
Se programpunkterna på demokratidagarnas webbsida 

Demokratidagarna 12-14 maj 2022 i Nynäshamn

Läs mer om hur vi arbetar för demokrati