Aktuellt

Här samlar vi en del av det som är aktuellt från Folkets Hus och Parker.  Det är också här du som inloggad medlem hittar dina medlemsnyheter.

Ett kulturpolitiskt genombrott

Kulturrådets fördelning av kulturens krispaket är ett kulturpolitiskt genombrott. Kulturyttringar som aldrig tidigare tilldelats offentligt kulturstöd, har genom beslutet nu bedömts som stödberättigade. Att Folkets Hus och Parkers Live på bio-verksamhet anses som likvärdig med fysisk scenkonst får ses som en av få positiva sidoeffekter av krisen.

Så har Kulturrådet fördelat de medel som tilldelats från regeringen för att möta de stora behov som uppstått inom kultursektorn med anledning av Coronapandemin. Att de 500 miljonerna inte kommer att räcka, det vet såväl kulturutövare och arrangörer som myndigheterna själva. Kulturens krispaket är en kompensation för förlorade intäkter. Men bara fram till sista maj, och då restriktionerna om att samla max 50 personer i offentliga sammankomster kvarstår, är situationen densamma för kommande månader. ... Läs mer

Med mod och kreativitet vill vi göra skillnad i kristider!

Våra medlemsföreningar är ett nav för möten mellan människor och många av dem kämpar nu för att hålla liv i sina mötesplatser. Tillsammans med människorna på sin ort vill de dra sitt strå till stacken i en tid då hela landet möter en svår utmaning.