Aktuellt

Här samlar vi en del av det som är aktuellt från Folkets Hus och Parker.  Det är också här du som inloggad medlem hittar dina medlemsnyheter.

Viktigt att kommunerna inte backar undan

Samlingslokalerna har drabbats hårt av Coronapandemins effekter. Att regeringen nu tillför 75 miljoner kronor är avgörande för att det ska finnas föreningsdrivna mötesplatser i hela landet när krisen är över. Men kommunerna måste fortsatt vara med och ta ansvar.

Pandemin har slagit hårt mot de Allmänna samlingslokalerna. Nästan direkt efter virusutbrottet kunde vi se att våra medlemsföreningar drabbades hårt. Snart var alla lokalbokningar borta, eventen inställda och personalen kortidspermitterad eller varslad. Från och med augusti var siktet inställt på att långsamt börja öppna verksamheterna igen, självklart med stort ansvar för att hindra spridning av viruset. Nu ser vi dessvärre ett bakslag med ökad smitta på flera håll i landet, så det gäller att hålla i och hålla ut. ... Läs mer

Pandemin visar att det är dags för en kulturkommission 

Folkets Hus och Parkers vd Calle Nathanson kommenterar i en debattartikel i Dagens Nyheter regeringens beslut om kommande lättnader kring publika sammankomster. Beslutet kan ses som en seger för kulturbranschen. Men det råder inget tvivel om att det finns stora utmaningar för kulturen framöver. 

Folkets Hus och Parker turnerar igen

Efter sommarens påtvingade avbrott, startas Folkets Hus och Parkers turnéverksamhet upp igen. Genom ett hundratal turnénedslag, ett trettiotal konstutställningstillfällen, över 40 föreställningar inom live på bioverksamheten och biografer som öppnar salongerna möter organisationen och dess medlemsföreningar åter publik i hela landet – men coronasäkrat givetvis.

Midnight Light – ett engagerande projekt med och för unga i Vilhelmina

Med stöd från Arvsfonden kommer Vilhelmina Folkets Husförening att starta ett projekt kopplat till Midnight Light Festival. Tillsammans med ungdomar, 13 – 25 år, tar man fram en modell för hur unga i glesbygd kan engageras att själva leda olika events. Ambitionen är att en kulturförening bildas och drivs av ungdomarna i projektet.

Höstens kulturutbud för barn och unga

Våra långsiktiga satsningar på kultur till barn och unga fortsätter i höst: turnerande vandringsutställningar som tar upp svåra frågor och ger inspirerande litterära möten, scenen fylls med angelägen och finurlig teater, musikaler och spännande pedagogisk verksamhet.

Lyckade digitala Filmdagar

1-3 september genomförde Folkets Hus och Parker för 47:e året i rad sina Filmdagar. Dock blev de i år lite annorlunda med anledning av den rådande pandemin så istället för att ses i Sundsvall som var den ursprungliga planen blev årets upplaga helt digital.

Ta hjälp av kulturbranschen – vi är beredda

Folkets Hus och Parker avvisar 2-metersregeln som framkomlig väg för offentliga sammankomster. Istället efterlyser man ett effektivt samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och kulturbranschen för att snabbt kunna ta fram riktlinjer som fungerar, för coronasäkrade sammankomster.