Aktuellt

Här samlar vi en del av det som är aktuellt från Folkets Hus och Parker.  Det är också här du som inloggad medlem hittar dina medlemsnyheter.

Folkets Hus och Parker välkomnar krisstöd till samlingslokaler: ”Regeringen har verkligen lyssnat på oss”

Folkets Hus och Parker är mycket positiva till det krispaket för allmänna samlingslokaler som presenterades i eftermiddag (10/9). Med 75 miljoner kronor i krisstöd 2020 och 70 miljoner i riktade medel för 2021 skapas förutsättningar för att kunna rädda många av landets hårt drabbade samlingslokaler och ingjuta nytt hopp inför framtiden.

– Det är ett väldigt efterlängtat stöd till de allmänna samlingslokalerna. Folkets Hus och folkparker har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin och nedstängningen av verksamheterna. Det här stödet, som är riktat direkt till våra medlemsföreningars verksamheter, kommer att göra skillnad, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker. ... Läs mer

Lyckade digitala Filmdagar

1-3 september genomförde Folkets Hus och Parker för 47:e året i rad sina Filmdagar. Dock blev de i år lite annorlunda med anledning av den rådande pandemin så istället för att ses i Sundsvall som var den ursprungliga planen blev årets upplaga helt digital.

Ta hjälp av kulturbranschen – vi är beredda

Folkets Hus och Parker avvisar 2-metersregeln som framkomlig väg för offentliga sammankomster. Istället efterlyser man ett effektivt samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och kulturbranschen för att snabbt kunna ta fram riktlinjer som fungerar, för coronasäkrade sammankomster.

Höstens kulturutbud för barn och unga

Våra långsiktiga satsningar på kultur till barn och unga fortsätter i höst: turnerande vandringsutställningar som tar upp svåra frågor och ger inspirerande litterära möten, scenen fylls med angelägen och finurlig teater, musikaler och spännande pedagogisk verksamhet.

Folkets Hus och Parker turnerar igen

Efter sommarens påtvingade avbrott, startas Folkets Hus och Parkers turnéverksamhet upp igen. Genom ett hundratal turnénedslag, ett trettiotal konstutställningstillfällen, över 40 föreställningar inom live på bioverksamheten och biografer som öppnar salongerna möter organisationen och dess medlemsföreningar åter publik i hela landet – men coronasäkrat givetvis.

Folkets Hus och Parker välkomnar regeringens besked om lättnader för arrangemang samt nytt stöd till kulturen och idrotten

Folkets Hus och Parker är försiktigt positiva till regeringens besked om lättnader för vissa typer av publika sammankomster och arrangemang, men ser att kraven om en 2-metersregel kan innebära praktiska svårigheter.
Det anses vidare bra och helt nödvändigt med det extra stöd på 2,5 miljarder kronor till kultur och idrott som idag presenterades på presskonferensen.

Ett kulturpolitiskt genombrott

Kulturrådets fördelning av kulturens krispaket är ett kulturpolitiskt genombrott. Kulturyttringar som aldrig tidigare tilldelats offentligt kulturstöd, har genom beslutet nu bedömts som stödberättigade. Att Folkets Hus och Parkers Live på bio-verksamhet anses som likvärdig med fysisk scenkonst får ses som en av få positiva sidoeffekter av krisen.