Aktuellt

Här samlar vi en del av det som är aktuellt från Folkets Hus och Parker.  Det är också här du som inloggad medlem hittar dina medlemsnyheter.

Nya krisstödet avgörande för ett kulturliv efter pandemin

Nödvändigt och välkommet säger Folkets Hus och Parker i en kommentar till regeringens avisering om utökat krisstöd till kulturen.

– Dagens besked om ett utökat krisstöd är helt nödvändigt då vi inom kultursektorn fortsatt belagts med näringsförbud genom de nyligen förlängda restriktionerna. De här pengarna är avgörande för att det ska finnas ett kulturliv kvar efter pandemin, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Folkets Parker har under en längre tid fört fram förslag på någon form av garantistöd för att kunna återstarta kulturverksamheterna när lättnader kan genomföras. Därför är det positivt att regeringen nu presenterar ett evenemangsstöd, även om det idag saknar närmare detaljer. ... Läs mer

Prata om Myanmar!

Vivalla Folkets Hus, Folkets Hus och Parker och Olof Palmes Internationella Center har sedan 2020…

Måste kunna lita på myndigheternas signaler

Går det ens att agera rätt när myndigheterna skickar så motstridiga signaler? Det undrar Folkets Hus och Parkers vd Calle Nathanson i en debattartikel i Dagens Nyheter den 10 mars, där han bland annat lyfter kulturområdets behov av tydlighet och rimliga förutsättningar för att kunna verka och utveckla sin roll och betydelse.

Vaccinationspass kan underlätta kulturens återstart

Genom att införa digitala vaccinationspass kan regeringen göra det lättare för kulturen att komma igång igen. Det föreslår Folkets Hus och Parker i sitt remissvar på regeringens förslag om ändringar i förordningen som används för att förhindra spridningen av covid-19.

Nyckeln - en handbok i att starta och driva mötesplatser

Nyckeln – en handbok i att starta och driva mötesplatser

Det finns ett stort intresse bland människor runtom i hela landet att starta och driva egna mötesplatser för kultur, bildning och organisering. Men att starta en ny mötesplats är inte lätt. Inte heller att driva en redan befintlig. Det är många detaljer att sätta sig in i och mycket kunskap som krävs.