Folkets Hus och folkparker över hela landet riskerar att gå under

Folkets Hus och folkparker runt om i hela Sverige sänder nu ut sina nödrop till landets kommun- och regionpolitiker. Denna oersättliga del i samhällets infrastruktur för kultur, möten, diskussioner och demokrati riskerar att gå under om riktat ekonomiskt stöd uteblir.

Coronapandemins konsekvenser har slagit hårt mot hela samhället och inte minst drabbat kultur- och mötessektorn. Folkets Hus och Parker samlar 500 medlemsföreningar som bevittnar det allvarliga statusläget på sina respektive orter. Intäktsbortfallet är mycket omfattande. Främst handlar det om uteblivna hyror på grund av inställda bokningar för möten och kulturarrangemang i de samlingslokaler som i många fall är en bärande del av medlemsföreningarnas verksamheter. Det statliga krispaketet till kultursektorn om 500 miljoner kronor som beslutats av riksdagen, täcker inte in dessa intäktsbortfall på långa vägar. Detta gör att konkreta åtgärder behövs här och nu, av såväl regioner som kommuner för att stötta upp lokala Folkets Hus och folkparker.

“Det finns ett enormt engagemang från allmänheten kring folketshus- och parkrörelsen, men utan ekonomiskt stöd och uppbackning från politikerna klarar våra medlemsföreningar sig inte den här gången. Med det riskerar vårt land en långsiktig och allvarlig försvagning av kulturens infrastruktur lokalt, regionalt och nationellt. Den ekonomiska kris vi nu ser, är för stor för att vi ska kunna fortsätta många veckor till. Läget är akut.”, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker.

Med start i dag den 23 april samlas folketshus- och parkrörelsen på sociala medier under hashtaggen #varskavimötas, för att ge en bild av den rådande situationen och vad som kan göras åt den. Sveriges Folkets Hus och folkparker är alla en viktig del i samhällets infrastruktur för kultur, möten, diskussioner och demokrati. Förlusten av dessa platser, och skadan detta skulle medföra för samhälle och demokrati i längden, är betydligt mer kostsam än vad stödåtgärder här och nu skulle innebära.

Om dörrarna till dessa hus och parker tvingas slå igen, vore det en förödande förlust av mötesplatser och scener för lokalsamhället. Vi har gått in i en omfattande ekonomisk kris med många arbetslösa i samhället, då behövs Folkets Hus och Parkers lokala samlingslokaler mer än någonsin. Dels för att ge tillgång till kultur, men också för att vara den naturliga knutpunkten för den sociala samvaron på dessa platser även i framtiden. När samhället öppnar upp igen, måste vi finnas där”, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker.

Om Folkets Hus och Parker
Folkets Hus och Parker är en folkrörelse med fler än 500 medlemsföreningar som driver Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer i hela landet – alla viktiga och uppskattade mötesplatser och kulturbärare. Riksorganisationen Folkets Hus och Parker bildades år 2000 som ett resultat av en sammanslagning av Folkparkernas Centralorganisation (bildad 1905) och Folkets Husföreningarnas Riksorganisation (bildad 1932).För mer information eller intervjuer – vänligen kontakta:

Maja Hjort
[email protected]
073-768 73 11

eller:

Calle Nathanson, Vd Folkets Hus och Parker
[email protected]
08-452 25 10