Hjälp oss att finnas till när människor kan och behöver mötas igen

Verksamheten i Folkets Husföreningarna i Skåne är praktiskt taget lamslagen av Coronapandemins effekter. Personal permitteras akut och förlusterna är betydande. Anna Strömberg, ordförande i Södra Folkets Hus och Parkregionen, och Calle Nathanson, vd för riksorganisationen Folkets Hus och Parker, vänder sig nu till Region Skåne i ett öppet brev och efterlyser hjälp till alla engagerade som nu kämpar för sina mötesplatsers och kulturlokalers överlevnad.

Öppet brev till Region Skåne

Läget bland våra ca 55 medlemsföreningar; Folkets Hus och folkparker i Skåne, är ansträngt och akut. I princip är all aktivitet avstannad, avbokningarna har varit massiva och inga tillkommande bokningar sker under rådande omständigheter.

Nu när de centrala avtalen kring korttidspermittering är på plats så sker – i de fall föreningen har anställd personal – omfattande permitteringar, varsel om uppsägningar och uppsägningar. Av smittskyddsskäl är personal i många fall hemskickade med lön och entréerna stängda för allmänheten, som ett led i att följa Folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer.

Trots årsmötestider gapar våra lokaler tomma. Nu behövs stöd och åtgärder för att hjälpa oss i den idéburna sektorn att klara krisen. Slås vi ut försvinner den viktiga demokratiska infrastruktur som våra idéburna samlingslokaler och träffpunkter utgör.

Alla sätt att avlasta vårt utsatta och ansträngda läge hjälper. Våra medlemmar har delvis olika förutsättningar i ekonomi och avtal, både vad gäller hyresavtalen och avtalen med våra stadigvarande kunder och gäster. Gemensamt är dock att nedräkning mot konkurs/ avveckling av verksamheten, har börjat för de flesta.

Vi har skrivit ett brev riktat till bostadsföretagen i Malmö och bett om anstånd med hyran för våra fåtal medlemmar som hyr sina lokaler, som ett led i att uppmärksamma vårt nödläge. Varje medlem har naturligtvis direktkontakt med sin kommun i detta ansträngda läge.  Detta brev är ytterligare ett steg för att ge Regionen, tjänstepersoner och dess politiker, kunskap om vad som håller på att ske. Läget är akut och vi efterlyser krisåtgärder för att rädda den breda ideella kulturverksamhet som våra medlemmar utgör vid sidan av samlingslokalsuppdraget.

Vi inser att regionen är ansträngd redan i den situation som vi alla befinner oss i för tillfället, men hoppas ändå att frågeställningen om våra medlemmars läge lyfts upp på en regional nivå för att tillsammans med oss hitta lösning.

Trots läget organiserar vi nu våra verksamheter för att möta bokningar. De kommer inte komma under överskådlig tid, kanske först till hösten. Kan våra lokaler användas till någonting mer än som samlingslokal i detta nu? Finns behov av våra resurser och grupprum, samlingslokaler och kök till att organisera samhällets kraft mot detta virus och dess konsekvenser? Vi är beredda att ta ansvar och bidra men måste nu få hjälp med att möta den akuta ekonomiska krisen som uppstått.

Vi ser fram emot ert svar.

Anna Strömberg, ordförande Södra Folkets Hus och Parkregionen
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker


 

För mera information och kommentarer, kontakta:

Anna Strömberg, ordförande Södra Folkets Hus och Parkregionen
0768-69 80 25, [email protected]

Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
08-452 25 10, [email protected]