Folkets Hus och folkparker över hela landet riskerar att gå under

Bildrättigheter: Bilderna är fria för publicering. Fotografens namn måste anges.