Folkets Hus och Parker efterlyser tydliga direktiv

Folkets Hus och Parker välkomnar att regeringen tidigare idag kunnat presentera detaljer kring fördelningen av de 500 miljoner kronorna till kulturen, men uttrycker förvåning över att informationen från Kulturrådet dröjer.

–Vi hade verkligen räknat med att få besked idag. Läget är ytterst kritiskt för Folkets Hus och folkparker i hela landet, men de ser nu ut att få ännu några sömnlösa nätter i väntan på att få veta hur krisstödet ska sökas och utbetalas, säger Calle Nathanson i en kommentar när han nås av att Kulturrådets idag inte kan lämna andra besked än att information kommer först nästa vecka.

Folkets Hus och Parker välkomnar att regeringen presenterat hur de 500 miljoner kronorna i krisstöd till kulturområdet nu ska fördelas med anledning av de ekonomiska effekterna Covid-19, även om det som sagt finns frågetecken.

–Det är bra att vi nu vet hur mycket varje myndighet kan fördela och åtminstone fått ta del av de övergripande dragen om vad kulturlivet kan ansöka medel för. Filminstitutet har satt en bra målsättning att få ut pengarna i maj, medan Kulturrådet siktar på att pengarna ska ut innan midsommar, vilket är väl sent menar Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker.

Folkets Hus och Parker uttrycker dock oro över att det här är långt ifrån tillräckligt för att rädda Folkets Hus och folkparker runtom i landet som drabbats svårt i denna kris.

–Våra Folkets Hus och folkparker har förlorat majoriteten av sina intäkter på grund av virusutbrottet, men dessvärre kommer de inte kunna söka medel för all förlorad verksamhet genom de statliga 500 miljonerna, konstaterar Nathanson.

Detta beror på att en betydande del av de lokala Folkets Husen och folkparkernas intäkter kommer från uthyrningar av lokaler till föreningsliv med flera, men att de statliga pengarna bara kan sökas för inställda eller uppskjutna kulturevenemang.

–Kommuner och regioner måste komplettera det statliga krispaketet för kulturområdet och ta ansvar för att rädda samlingslokalerna – och det är bråttom, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker.

Detta framgår också av det upprop Folkets Hus och Parker igår (23/4) gick ut med till landets regioner och kommuner, med en vädjan om stöd till den betydelsefulla infrastrukturen för kultur och möten som annars riskerar att gå under om inget görs. Uppropet återfinns under hashtaggen #varskavimötas och samlar hela landets folketshus- och parkrörelse med dess över 500 medlemsföreningar.

 För mer information eller kommentarer, kontakta:

Calle Nathanson, Vd Folkets Hus och Parker
[email protected]
08-452 25 10