folk-lab-barn-4-1600×1242-1

Vi gör det tillsammans eftersom
vi har gemensamma intressen av
att våra områden stärks

Malin Widehammar, Navet i Bergsjön, Göteborg

Nya mötesplatser

Sedan 2014 bedriver Folkets Hus och Parker ett långsiktigt arbete med att stötta nya mötesplatser i områden med socioekonomiska utmaningar — att skapa nya mötesplatser där de saknas samt att stötta förnyelsearbete i mötesplatser som redan finns. Läs mer i kartläggningen från 2015 här.

 

DÄRFÖR BEHÖVS VI

Medborgardrivna kultur- och samlingslokaler har många fördelar: de skapar lokal sammanhållning, social hållbarhet, understödjer engagemang och delaktighet. Segregation, diskriminering och ökade klyftor påverkar människors framtidsdrömmar och plats i samhället. I orten brinner många för en bättre folkhälsa, bättre skolresultat, kulturverksamheter där man känner igen sig och möjlighet till inflytande i samhället.

DÄRFÖR BEHÖVS DU

Arbetet med att starta ett Folkets Hus utgår alltid från det lokala engagemanget. Det är en eller flera lokala föreningar och boende i området, som är med och startar mötesplatsen genom att organisera arbetet. Vill du starta en mötesplats – kontakta oss! Du är välkommen in i en kraftfull gemenskap där vi stöttar varandra oavsett var i landet din ort finns.

Vi tror att ett genuint medborgardeltagande och en positiv utveckling av ett bostadsområde är vad varje kommun och fastighetsbolag önskar sig. En bred samverkan är helt avgörande för att arbetat med en ny medborgardriven mötesplats ska bli framgångsrik. Våra processledare berättar gärna mer om hur din kommun eller ditt fastighetsbolag kan samverka.

På dessa platser har tryggheten
ökat och den lokala demokratin stärkts,
samtidigt som kulturutbuden i staden breddats

Anne Lund, kulturförvaltningen Stockholm

Här finns vi

På många platser i Sverige pågår just nu en utveckling av nya medborgardrivna mötesplatser, i kreativ samverkan mellan lokalt föreningsliv, kommunen och fastighetsbolag. Läs mer

Vi utgår från fakta

Här hittar du mer information, bakgrunden till vår satsning och vårt arbete med nya mötesplatser. Och hur vi tänker framåt.  Läs mer

HAR VI MISSAT ETT OMRÅDE I DIN KOMMUN?

Tveka inte att kontakta oss!

Amin Barkhadle, processledare, [email protected]
Bahman Pourjanaki, processledare, [email protected]
MONica Fundin Pourshahidi, chef utvecklingsavdelningen, [email protected]