Nya mötesplatser

Sedan 2014 bedriver Folkets Hus och Parker ett långsiktigt arbete för att skapa nya mötesplatser där de idag saknas.

Vi vet genom våra kontakter med nätverk, grupperingar, engagerade invånare och föreningar – inte minst i socioekonomiskt utsatta områden – att det finns många som ropar efter egna lokaler att bedriva sin verksamhet i. Medborgardrivna kultur- och samlingslokaler har många fördelar: de skapar lokal sammanhållning, social hållbarhet, understödjer engagemang och delaktighet.

För att få bättre kunskap om var i landet behoven för nya medborgardrivna mötesplatser finns samt på vilka orter det finns extra goda förutsättningar att lyckas, tog Folkets Hus och Parker fram en rapport 2015 Nya mötesplatser – Kartläggning av möjligheterna att skapa nya medborgardrivna kultur- och samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.  Kartläggningen presenterades i Almedalen sommaren 2015. Länk rapporten.

Arbetet med Nya Mötesplatser är ett organiskt och föränderligt arbete.

Kanske tycker du att vi missat ett område i din kommun? Om ni gör samma analys som vi gör gällande de behov som finns, ser utmaningarna och värdesätter ett ansvarstagande från det civila samhället, kontakta gärna Amin Barkhadle, processledare Nya mötesplatser, amin.barkhadle@folketshusochparker.se