Nya mötesplatser

Sedan 2014 bedriver Folkets Hus och Parker ett långsiktigt arbete för att skapa nya mötesplatser där de idag saknas.

Vi vet genom våra kontakter med nätverk, grupperingar, engagerade invånare och föreningar – inte minst i socioekonomiskt utsatta områden – att det finns många som ropar efter egna lokaler att bedriva sin verksamhet i. Medborgardrivna kultur- och samlingslokaler har många fördelar: de skapar lokal sammanhållning, social hållbarhet, understödjer engagemang och delaktighet.

Idag arbetar vi med Nya mötesplatser i Ersboda Folkets Hus Umeå, Bredsand Folkets Hus, Sundsvall, Birkagården Folkets Hus, Österängen/Jönköping, Kulturhuset Västra Borlänge, Tjärna Ängar, Folk, Skärholmen/Stockholm, Kulturhusföreningen Bergsjön, Göteborg och Mellanstaden Folkets Hus och Park, Kungsmarken/Karlskrona.

Rapport: MEDBORGARDRIVNA MÖTESPLATSER I SOCIOEKONOMISKT UTSATTA OMRÅDEN

Vid Folk och Kultur i Eskilstuna 6-9 februari 2019 presenterade vi rapporten: Medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden.

Folkets Hus och Parker har fått stöd av Delmos för att ta fram en rapport om var det finns behov av nya mötesplatser och hur arbetet ska genomföras för att vara långsiktigt hållbart. Rapporten är framtagen av Mångkulturellt Centrum på uppdrag av Folkets Hus och Parker.

I rapporten lyfts elva bostadsområden där det finns vilja, behov och förutsättningar att skapa nya mötesplatser. Underlag till rapporten bygger på möten och intervjuer med Folkets Hus och Parkers regionala strateger, boende, lokala föreningar, kommunala tjänstemän, politiker och fastighetsbolag.

HÄR FINNS RAPPORTEN ATT LÄSA.

Kartläggning 2015 behov av nya mötesplatser

2015  tog vi  fram en kartläggning för att få bättre kunskap om var i landet det finns behov av nya mötesplatser: Nya mötesplatser – Kartläggning av möjligheterna att skapa nya medborgardrivna kultur- och samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Kartläggningen presenterades i Almedalen sommaren 2015.

Länk kartläggning 

tycker du att vi missat ett område i din kommun?

Om ni gör samma analys som vi gör gällande de behov som finns, ser utmaningarna och värdesätter ett ansvarstagande från det civila samhället, kontakta gärna Amin Barkhadle, processledare Nya mötesplatser, amin.barkhadle@folketshusochparker.se eller Eva Karlsson, chef verksamhetsavdelningen eva.karlsson@folketshusochparker.se