Skatteverket gör felaktig tolkning av momssatser på kulturverksamhet

Skatteverket kom i april fram till att det är skillnad på scenkonst och scenkonst. De har fattat ett beslut som innebär att scenkonst som direktsänds på biograf har sex procent moms medan scenkonst visad i repris på samma bio har 25 procent moms. Folkets Hus och Parker kräver nu att Skatteverket ändrar sina skrivningar så att de stämmer överens med regeringens direktiv och inte motarbetar avsikten med kulturpolitiken som bland annat innebär att göra kvalitetskultur tillgänglig för fler. Idag har Folkets Hus och Parker ansökt om förhandsbesked i denna fråga från Skatteverket.

Den 1 januari 2017 höjdes skattesatsen för entré till biografföreställning från 6 till 25 procent. Entréavgifter till andra kulturella evenemang ska även fortsättningsvis beskattas med 6 procent. Skatteverket publicerade 2017-04-03 ett ställningstagande (Skattesats vid visningar av kulturella föreställningar, dnr 131 143367-17/111) där Skatteverket redogör för sin uppfattning i frågan. Av ställningstagandet framgår att Skatteverkets uppfattning är att visningar av förinspelade kulturella evenemang ska beskattas med 25 procent och livesända kulturella föreställningar med 6 procent.

Skatteverkets tolkning av regelverket innebär att en biograf eller utomhusbio som direktsänder en operaföreställning en kväll ska tillämpa en annan skattesats om de visar samma operaföreställning dagen efter i bandad form.

– Skatteverket gör en bedömning som står i strid med den nya statliga filmpolititiken. När filmpropositionen antogs i riksdagen för ett år sedan rådde ingen tvekan om att scenkonsten – oavsett om den framförs fysiskt, live eller inspelad – skulle betraktas på samma sätt som tidigare och fortsatt ha den lägre momssatsen om sex procent, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Skatteverkets ställningstagande fokuserar i hög grad på hur visningen av föreställningen sker vilket det inte finns stöd för i förarbeten. Det är inte formen av distribution som ska avgöra vilken skattesats som ska tillämpas utan innehållet i föreställningen som ska vara avgörande.

– Detta medför stora konsekvenser för våra medlemsföreningar som arbetar för att öka tillgången till högklassig scenkonst för alla i hela landet. Denna momshöjning som leder till högre biljettpriser för exakt samma innehåll försvårar detta arbete. Och det är förstås svårt för publiken att förstå varför livesändningen är billigare än den bandade visningen dagen efter, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Här skriver Calle nathanson om detta.

Här finns skrivelsen till Skatteverket. 

För mer information, kontakta Anna Engstrand, pressekreterare Folkets Hus och Parker: 08 452 25 13, [email protected]

Pressbilder