La Bohème är La Bohème är La Bohème

Skatteverket har nyligen gjort bedömningen att det är skillnad på scenkonst och scenkonst. De har fattat ett beslut som innebär att scenkonst som direktsänds på biograf har sex procent moms medan scenkonst visad i repris på samma bio har 25 procent. Detta är helt orimligt och måste genast ändras.

Filmbranschen har genomlevt ett första halvår med den nya statliga filmpolitiken. Ett avgörande argument för kulturministern att slopa det gamla filmavtalet var att fler röster och perspektiv skulle komma in i arbetet. Under våren har fyra nya råd kopplade till Filminstitutet sammanträtt vid flera tillfällen. Exakt kring vad och hur de olika aktörernas medverkan i det längre perspektivet kommer att påverka Filminstitutets inriktning återstår att se. Vi är många som vill bidra till att stärka filmbranschens samverkan och därför har de flesta valt att delta i råden. Det är bara Biografägarförbundets representanter i form av SF Bio och Svenska Bio som valt att från start inte medverka i arbetet, vilket jag tycker är synd.

En viktig fråga i övergången till den nya filmpolitiken handlade om höjningen av momsen för biografer från sex till tjugofem procent. Ett förslag som debatterades intensivt och där Folkets Hus och Parker motsatte sig denna försämring av villkoren för biografer. Vad som däremot inte behövde debatteras var momssatsen på digitalt sänd scenkonst. När filmpropositionen antogs i riksdagen för ett år sedan rådde ingen tvekan om att scenkonsten – oavsett om den framförs fysiskt, live eller inspelad – skulle betraktas på samma sätt som tidigare och fortsatt ha den lägre momssatsen om sex procent. Men nu har Skatteverket gjort en helt annan bedömning och slagit fast att scenkonst som visas med fördröjning, repriser, ska ha 25 procent i momssats.

Beslutet innebär att publiken som går och ser La Bohème i repris från Metropolitan dagen efter livesändningen får köpa en avsevärt dyrare biljett än innan Skatteverkets nuvarande feltolkning. Detta är absurt. Att notera, för scenkonsthusen gäller samma momssats oavsett hur många föreställningar de visar.

Budgetpropositionen för 2016, s 321 visar också tydligt att regeringens intention inte var att scenkonsten skulle beskattas på olika vis:

”Några av remissinstanserna anser att förslaget kan ge upphov till gränsdragningsproblem eftersom tillträde till filmvisningar på en biograf kommer att beskattas med 25 procent medan visning av t.ex. en operaföreställning på en biograf beskattas med 6 procent. Enligt regeringens uppfattning är det vanligtvis tydligt vilken typ av föreställning som visas på en biograf. Det bör därför inte medföra några stora problem att avgöra vilken mervärdesskattesats som ska beräknas på priset vid biljettförsäljningen. Det bör heller inte vara några svårigheter för biljettförsäljaren att avgöra vilken typ av föreställning som visas, dvs. om det t.ex. är film, operaföreställning eller sportevenemang som visas på biografen.”

Det är innehållet som ska vara vägledande och inte om evenemanget direktsänds eller repriseras!

Skatteverket måste omgående få rätt skrivning, av regering och riksdag om så krävs, så att publiken kan fortsätta njuta av högklassig scenkonst på våra biografer runt om i landet.

Calle Nathanson,

vd Folkets Hus och Parker

PS. La Bohème visas 24 februari 2018. Här hittar du utbudet för opera live på bio.

Nyhetsbrev nummer 4.