det här är Folkets Hus och Parker

Människor vill träffas och uppleva saker tillsammans. Folkets Hus och Parker är en folkrörelse med fler än 500 medlemsföreningar som driver Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer i hela landet – alla viktiga och uppskattade mötesplatser och kulturbärare. Bakom mötesplatserna står tusentals eldsjälar, slitvargar och entusiastiska proffs – både ideellt engagerade och anställda.

Vårt kansli ligger i Stockholm och där arbetar vi bland annat med medlemsservice, opinionsbildning och folkrörelseutveckling. Riksorganisationen är indelad i sju regioner som tillsammans täcker hela landet. Var och en av dem är en aktiv regional aktör gentemot landsting, föreningsliv, organisationer och andra regionala nätverk.


 

Vår vision

Alla har rätt till sina drömmar. Familjen som kommer till ett nytt land, barnet som upptäcker böcker, pensionärsföreningen som organiserar en resa, hiphopgruppen som repar inför sin första spelning, aktivisten som verkar för solidaritet och rättvisa villkor. Vi kämpar tillsammans för rätten att påverka och forma vår gemensamma framtid. Vi skapar mötesplatser för kultur, bildning och organisering.

Läs mer 

Demokrati är navet i organisationen

Folket Hus och Parker är partipolitiskt och religiöst obunden och har en värdegrund som bygger på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Bakom varje beslut vi tar finns en demokratiskt uppbyggd organisation.

Läs mer

Bli medlem hos oss

Som medlemsförening i riksorganisationen Folkets Hus och Parker blir du och din förenings vardag vår angelägenhet. En viktig del av vår verksamhet är att erbjuda dig som medlem utbildning, rådgivning, förmånliga ramavtal, folkrörelseutveckling, opinionsbildning med mera.

Läs mer

En lång och stolt historia…

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker bildades år 2000 som ett resultat av en sammanslagning av Folkparkernas Centralorganisation (bildad 1905) och Folkets Husföreningarnas Riksorganisation (bildad 1932). Men idén om ett Folkets Hus eller en folkpark föddes mycket tidigare.

Läs mer 

Nya mötesplatser

Sedan 2014 bedriver Folkets Hus och Parker ett långsiktigt arbete för att skapa nya mötesplatser där de idag saknas. Medborgardrivna kultur- och samlingslokaler har många fördelar: de skapar lokal sammanhållning, social hållbarhet, understödjer engagemang och delaktighet.

Läs mer