Lokaluthyrningspolicy

Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers styrelse beslutade i april 2014  att inte hyra ut Folkets Hus och Parkers mötesplatser till rasistiska, främlingsfientliga, ickedemokratiska och exkluderande rörelser.

Vår förhoppning är att den nya policyn är ett stöd i medlemsföreningarnas arbete för att kunna säga nej till icke-demokratiska och exkluderande rörelser som vill utnyttja våra mötesplatser.

LOKALUTHYRNINGSPOLICY 2014-04-09

BAKGRUND

Folkets Hus och Parker tog hösten 2011 fram en rekommendation för hur våra medlemsföreningar kan förhålla sig vid uthyrning åt rasistiska, främlingsfientliga, ickedemokratiska och exkluderande rörelser.

Bakgrunden till detta var en ökad förekomst av uthyrningsförfrågningar, där sådana grupper kan antas stå bakom. Förutom att uppmana medlemsföreningarna själva att diskutera frågan, togs det även fram en kort text, avsedd att integreras i föreningarnas uthyrningspolicy eller motsvarande dokument.

Nu ser vi ett behov av ett förtydligande och en skärpning av vårt gemensamma förhållningssätt. Styrelsen har tagit beslut om att inte hyra ut våra mötesplatser till rasistiska, främlingsfientliga, ickedemokratiska och exkluderande rörelser.

Vi ser idag hur dessa grupper flyttar fram sina positioner och får allt starkare fäste i Sverige och Europa. Mot bakgrund av det har styrelsen tagit beslut om förändrad lokaluthyrningspolicy. Den innebär att vi inte ska hyra ut våra mötesplatser till rasistiska och främlingsfientliga partier. I policyn finns en skärpt formulering som vi vill uppmana er att använda i kontrakt och avtal.

Detta är ett viktigt principiellt beslut då vi inte vill att våra mötesplatser används för att sprida budskap som strider mot vår värdegrund om alla människors lika värde. Vi vill inte på något sätt bidra till att sprida åsikter som kränker mänskliga rättigheter. Därmed säger vi nej till att hyra ut våra lokaler till rasistiska, främlingsfientliga, ickedemokratiska och exkluderande rörelser.