Folkets Hus och Parkers visionsprogram

Vid Folkets Hus och Parkers föreningsstämma i Hallunda Folkets Hus den 11-12 juni 2022 antogs en uppdaterad version av visionsprogrammet Tillsammans ger vi drömmar kraft! Visionsprogrammet slår fast vår folkrörelses utmaningar och mål fram till nästa föreningsstämma. Det är en kraftfull vision som innehåller strategiska mål som ytterligare stärker vår roll som central kultur- och samhällsutvecklande verksamhet mitt i lokalsamhället.

TILLSAMMANS GER VI DRÖMMAR KRAFT! VISION OCH STRATEGISKA MÅL 2022-2025

I vårt visionsdokument förtydligar vi betydelsen av våra mötesplatser som nav i lokalsamhället för kultur- och samhällsorienterad verksamhet. Folkets Hus och folkparkerna är ofta de enda platserna för kulturverksamhet på orten och bidrar därmed till att tillgängliggöra kultur i hela landet. Det är genom vårt rika kulturutbud av teater, konserter, bildkonst, direktsänd opera, samtal och mycket annat som vi bidrar till att den lokala kulturen är stark.

Husen och parkerna är viktiga för att människor ska kunna träffas, ägna sig åt en mängd intressen och engagera sig i olika frågor. Ett av våra fokusområden är att vidare utveckla vår satsning på nya mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden. Det är i förorterna som behoven av demokratiska och religiöst obundna mötesplatser är störst. Tillsammans med engagerade, kulturintresserade människor som organiserar sig, lyckas vi skapa mötesplatser i områden där det offentliga inte längre driver verksamhet.

Vi är många folkrörelser och ideella organisationer som har en betydande roll för det lokala kulturlivet. Tillsammans utgör vi kärnan i den folkbildnings- och kulturverksamhet som sker på många orter. Den ideella kultursektorn får ett begränsat offentligt stöd. Skulle vi räkna samman det ideella arbete som utförs i våra organisationer förstår man att vi är både billiga och effektiva.

Ideella verksamheter bygger på det fria och frivilliga och ett intresse för bildning och kultur, och agerar alltså inte som styrda uppdragstagare av kommunerna. Folkets Hus och folkparker runtom i landet måste involveras mer i ett samarbete som ses som jämbördigt med offentlig sektor, kring de frågor vi anser är angelägna. Det är en hårfin skillnad mellan att som ideell part själv initiera samarbeten med det offentliga och att vara en reaktiv uppdragstagare till det offentliga. Men den skillnaden är avgörande för att rörelser som vår ska kunna fortsätta vara fria, självständiga och kreativa. Det är när människor går samman för en idé som drömmar får kraft och blir verklighet.

Calle Nathanson,
vd Folkets Hus och Parker