Folkets Hus och Parkers Dotterbolag

Folkets Hus och Parker äger dotterbolag aktiva inom nöjes- och mötesverksamhet, biografutveckling och förvaltning samt fastighetsförvaltning – med strategiskt syfte att skapa bättre förutsättningar och ökad nytta för organisationens medlemsföreningar.


Programbolaget

Folkparkernas Programbolag är en del av Folkets Hus och Parker sedan över 70 år, med speciell inriktning mot större evenemang och konferenser, nöjesturnéer och artistförmedling. Programbolaget har hela landet som arbetsfält, med kontor i Sundsvall och Stockholm. Läs mer: PROGRAMBOLAGET

VD folkparkernas programbolag:
Calle Nathanson
08-452 25 10
calle.nathanson@folketshusochparker.se

verksamhetschef:
Marika Lundsten
08-452 25 06
marika@programbolaget.com

säljare/projektledare:
Kalle Pilfalk
08-452 25 19
kalle@programbolaget.com

 

producent:
Åsa Wramgård
08-452 25 52
asa@programbolaget.com

PRODUCENT:
Ronny Seimerson
060-17 17 66
ronny@programbolaget.com


 

Framtidens mötesplats

Framtidens Mötesplats är en del av Folkets Hus och Parker och samordnar verksamheten i biograferna Rio (Stockholm), Roy (Göteborg), Röda Kvarn (Helsingborg) och Spegeln (Malmö). Syftet med verksamheten är bland annat att befästa biograf- och liveverksamheten samt stärka organisationens roll som aktör på den svenska biografmarknaden.

vd framtidens mötesplats:
Calle Nathanson
08-452 25 10
calle.nathanson@folketshusochparker.se

verksamhetschef Bio rio:
Katja Uneborg
Stockholm
katja@biorio.se

verksamhetschef roy:
Cornelia Bjurström
Göteborg
cornelia@bioroy.se

samordningschef FMAB:
Gunno Sandahl
08-452 25 30
gunno.sandahl@folketshusochparker.se

verksamhetschef RÖDA KVARN:
Louise Leghammar
Helsingborg
louise.leghammar@folketshusochparker.se

verksamhetschef spegeln:
Pernilla Nilsson
Malmö
pernilla.nilsson@folketshusochparker.se