Folkets Hus och Parkers Dotterbolag

Folkets Hus och Parker äger dotterbolag aktiva inom nöjes- och mötesverksamhet, biografutveckling och förvaltning samt fastighetsförvaltning – med strategiskt syfte att skapa bättre förutsättningar och ökad nytta för organisationens medlemsföreningar.


Programbolaget

Folkparkernas Programbolag är en del av Folkets Hus och Parker sedan över 70 år, med speciell inriktning mot större evenemang och konferenser, nöjesturnéer och artistförmedling. Programbolaget har hela landet som arbetsfält, med kontor i Sundsvall och Stockholm.

Läs mer: PROGRAMBOLAGET

Producent / Agent
Producent
Producent

 

Framtidens mötesplats

Framtidens Mötesplats är en del av Folkets Hus och Parker och samordnar verksamheten i biograferna Roy (Göteborg), Röda Kvarn (Helsingborg) och Spegeln (Malmö). Syftet med verksamheten är bland annat att befästa biograf- och liveverksamheten samt stärka organisationens roll som aktör på den svenska biografmarknaden.

Läs mer på biografernas egen webbsida:

– Bio Roy, Göteborg  – Röda Kvarn, Helsingborg  –  Spegeln, Malmö-

Mattias Sommar, verksamhetschef på Röda Kvarn
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Elaine Hildenborg
biografkonsulent