Folkets Hus och Parkers Dotterbolag

Folkets Hus och Parker äger dotterbolag aktiva inom nöjes- och mötesverksamhet, biografutveckling och förvaltning samt fastighetsförvaltning – med strategiskt syfte att skapa bättre förutsättningar och ökad nytta för organisationens medlemsföreningar.


Programbolaget

Folkparkernas Programbolag är en del av Folkets Hus och Parker sedan över 70 år, med speciell inriktning mot större evenemang och konferenser, nöjesturnéer och artistförmedling. Programbolaget har hela landet som arbetsfält, med kontor i Sundsvall och Stockholm. Läs mer: PROGRAMBOLAGET

VD folkparkernas programbolag:
Calle Nathanson
08-452 25 10
calle.nathanson@folketshusochparker.se

producent – kongress:
Nils Froste
072-077 81 40
nils@programbolaget.com

 

producent/agent – barn & familjeprogram:
Åsa Wramgård
08-452 25 52
asa@programbolaget.com

PRODUCENT – konsert, turné, företagsevent:
Ronny Seimerson
060-17 17 66
ronny@programbolaget.com


 

Framtidens mötesplats

Framtidens Mötesplats är en del av Folkets Hus och Parker och samordnar verksamheten i biograferna Roy (Göteborg), Röda Kvarn (Helsingborg) och Spegeln (Malmö). Syftet med verksamheten är bland annat att befästa biograf- och liveverksamheten samt stärka organisationens roll som aktör på den svenska biografmarknaden.

vd framtidens mötesplats:
Calle Nathanson
08-452 25 10
calle.nathanson@folketshusochparker.se

verksamhetschef roy:
Anna Reimegård
Göteborg
anna@bioroy.se
Bio Roy, Göteborg

samordningschef FMAB:
Ulrika Holmgaard
08-452 25 20
ulrika.holmgaard@folketshusochparker.se

verksamhetschef RÖDA KVARN:
Louise Leghammar
Helsingborg
louise.leghammar@folketshusochparker.se
Röda Kvarn, Helsingborg

verksamhetschef spegeln:
Pernilla Nilsson
Malmö
pernilla.nilsson@folketshusochparker.se
Spegeln, Malmö