14,5 miljoner till Folkets Hus och Parker i verksamhetsutvecklingsbidrag från Boverket

14 stycken av Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar får dela på 13 015 000 kronor i verksamhetsutvecklingsbidrag från Boverket till allmänna samlingslokaler. Även riksorganisationen Folkets Hus och Parker får ta del av stödet.

Boverket ska särskilt prioritera de ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta bostadsområden, främst i storstäderna, och lokaler för ungdomar.

– Detta är ett glädjande besked, Boverkets stöd till att utveckla ungdomsverksamhet i socioekonomiskt utsatta områden är mycket viktigt. Genom att involvera lokalsamhällets unga skapas delaktighet, engagemang och stolthet. Våra medlemsföreningars arbete har stark lokal förankring, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar som får ta del av stödet:

 • Mellanstadens Folkets Hus och Park, Karlskrona, 1 540 000 kronor
 • Kulturhuset Västra Borlänge, Borlänge, 840 000 kronor
 • Bomhus Folkets Hus, Gävle, 1 180 000 kronor
 • Hotings Byggnadsförening , Strömsund, 500 000 kr
 • Huskvarna Folkets Park, Jönköping, 340 000 kronor
 • Byggnadsföreningen Folkets Hus i Norrahammar, Jönköping, 850 000 kronor
 • Föreningen Folkets Hus i Oskarshamn, Oskarshamn, 1 200 000 kronor
 • Rosengårds Folkets Hus, Malmö, 650 000 kronor
 • Rinkeby Folkets Husförening, Stockholm, 1 380 000 kronor
 • Nya Rågsveds Folkets Hus, Stockholm, 720 000 kronor
 • Vällingby kultur- och medborgarhusförening, Stockholm, 400 000 kronor
 • Folkets Husby, Stockholm, 940 000 kronor
 • Kulturföreningen Royal, Eskilstuna, 975 000 kronor
 • Bredsands Folkets Hus Förening, Sundsvall, 1 500 000 kronor

Sammanlagt 13 015 000 kronor.

Samt riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Stockholm, 1 512 000 kronor

Om bidraget

Organisationerna får bidrag för verksamhetsstödjande insatser och enklare ombyggnad eller anpassning av en allmän samlingslokal, eller utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen.

Bidraget kan ges till åtgärder som ska anpassa en allmän samlingslokal eller dess utomhusmiljö till ungdomsverksamhet. Det kan även ges för att stimulera ungdomars verksamhet inom kultur- och fritidsområdet i en sådan lokal och för att utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och fritidsområdet. Bidrag kan även ges för inventarier eller modernisering med till exempel teknisk utrustning. Bidrag kan lämnas till hela kostnaden.

Boverket ska särskilt prioritera de ansökningar som gäller allmänna samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta bostadsområden, främst i storstäderna, och lokaler för ungdomar.
I år får 26 projekt som utvecklar samlingslokaler för ungdomar dela på 23,8 miljoner kronor.

För mer information om detta, kontakta Mikael Sandberg, verksamhetschef Folkets Hus och Parker, 08-452 25 71, [email protected]