Uttalande från Folkets Hus och Parkers föreningsstämma: Vi behöver en kraftfull demokratisk mobilisering

Vi har länge tagit den svenska demokratin för given, och tänkt att den mår bra och är säker. Vi ser nu fler och fler tecken på att det går åt fel håll, och att det brådskar att komma till undsättning. Vi behöver alla bli en del av lösningen på demokratins kris.

I långt över 100 år har Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar befunnit sig mitt i den svenska demokratins epicentrum. Politiska möten, folkligt engagemang, studiecirklar, protestmöten, kulturverksamhet och människors möten. Hos oss har samhällsförändringar tagit form, människors framtid ljusnat, och drömmar fått kraft.

Även om de flesta tycker att det är viktigt att försvara demokratin, är förtroendet för politiker och media oroväckande lågt. När riksdag, regering och medier tappar stort i förtroende, menar vi att den svenska demokratin är mer sårbar än någonsin i modern tid. Frågan är inte om, utan hur snart vi kan vidta åtgärder för att vända den här utvecklingen. För även om det ser riktigt illa ut med allt färre som vill engagera sig politiskt och många som tror att media vinklar nyheter efter egen agenda, finns ljuspunkter. Många kan tänka sig att engagera sig för ett tryggare och säkrare lokalsamhälle, och man kan också tänka sig att vända sig till en organisation för att komma till rätta med felaktigheter. Än finns chansen att återupprätta förtroendet gentemot medborgarna, men det kommer att kräva stor möda och vi behöver börja nu.

Demokratin är betydligt mera sårbar än vi trott, och behöver snabbt få undsättning från samhällets olika aktörer. En ökad samverkan mellan det offentliga och civilsamhället ser vi som ett första, viktigt steg. Men framförallt behöver människor få möjlighet att mötas, prata och hitta vägar att utveckla sitt engagemang.

I Folkets Hus och Parkrörelsen erbjuder vi därför tillgång till våra öppna, demokratiska mötesplatser för att människor med olika sociala bakgrunder och erfarenheter ska kunna träffas, känna sig trygga och tillsammans engagera sig på sätt som stärker demokratin.

Misstänkliggörandet och smutskastningen av den nära samverkan som funnits mellan föreningsliv och kommunal politik måste omedelbart upphöra. Företrädare från både politik och civilsamhälle behöver hitta in till verkliga samtal och konkreta insatser tillsammans med medborgarna, som skapar förtroende istället för avstånd.

Vi behöver ett handslag mellan de allmänna samlingslokalerna och det offentliga som:

• Upprättar en partsgemensam strävan att tillsammans stärka lokalsamhället
• Tydliggör samlingslokalernas roll som plats för kultur, bildning och möten
• Slår fast samlingslokalernas betydelse för delaktighet, demokrati och krisberedskap.

Vi är möjliggörare och katalysatorer för lokalt engagemang. Demokratin behöver skyddas och vi gör det bäst tillsammans!

Folkets Hus och Parkers föreningsstämma 2022

Folkets Hus och Parker genomförde nyligen en undersökning tillsammans med Novus om svenskarnas syn på politik, media och demokrati.Läs mer om undersökningen här

För mera information, kontakta:
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
[email protected]
08-452 25 10