Hela Sverige väljer sina nya landskapsrätter

 Sveriges 21 landshövdingar har nu engagerat sina län för att ta fram 25 nya landskapsmåltider – samt en ny huvudstadsmåltid. Menyerna arbetas fram under detta år för att kunna serveras lokalt under 2023 och dessutom presenteras i Stockholm som utnämnts till ”Europas gastronomiska huvudstad – European Capital of Gastronomy 2023”.

De tre akademierna; Gastronomiska Akademien, Måltidsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien samt Riksorganisationen Folkets Hus och Parker har gemensamt tagit initiativet till denna satsning på svenska Landskapsrätter.

– Ambitionen är en nyskapande gastronomisk trerätters landskapsmåltid uppbyggd kring lokala råvaror, drycker, måltidstraditioner samt textiler, glas, porslin och annat som hör till en måltidsupplevelse – där njutning är i fokus, säger Carl Jan Granqvist som här representerar Gastronomiska Akademien.

PO Berg, ekonomiprofessor och Måltidsakademiens preses håller särskilt fram det stora lokala engagemanget för projektet:
– Det har vuxit fram under arbetet med måltiderna och visar sig genom alla de regionala måltidsakademier, besöks- och destinationsbolag, måltidskreatörer och råvaruproducenter som har engagerats i detta projekt.

– Projektet Svenska Landskapsrätter kommer vara en viktig del av Sveriges livsmedelsstrategi genom att kopplingen mellan råvaror och gastronomi stärks, säger Eva Pettersson, vd för Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Calle Nathanson, vd för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker:
– Vi ser verkligen fram emot att kunna lansera landskapsrätterna i Folkets Hus och folkparker i alla landskap framöver.

Tillsammans med de 21 länen vill projektets fyra parter stimulera till kreativa nytolkningar av måltidstraditioner. På detta sätt kan nya generationers intresse väckas för landskapens betydelse, där unika råvaror är till glädje för svensk måltidskultur, landsbygdsutveckling och gastronomisk turism i Sverige.

För mer information kontakta:
Carl Jan Granqvist,
070 – 6060099, [email protected]

Leif Bergsten, projektledare
0708 – 184365, [email protected]

_________________________________________________________________________________

Gastronomiska Akademien skall värna om och verka för den gastronomiska kulturens och gastronomins utveckling i Sverige.

Måltidsakademien främjar forskning kring och utveckling av måltiden ur ett helhetsperspektiv.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien är en fri oberoende organisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog/skogsprodukter, fiske/vattenbruk, miljö och naturresurser.

Folkets Hus och Parker är en folkrörelse som driver Folkets Hus, folkparker, biografer, restauranger och liknande lokala arrangörer i hela landet – viktiga och uppskattade mötesplatser och kulturbärare.