Umeå Folkets Hus får utmärkelsen Årets medlemsförening 2019

Vid Folkets Hus och Parkers föreningsstämma som hålls i Stockholm Folkets Hus 18-19 maj fick Umeå Folkets Hus utmärkelsen Årets medlemsförening 2019.

På bilden: Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker, Hans Falkstråle, vice vd Umeå Folkets Hus, Margareta Rönngren, styrelseledamot Umeå Folkets Hus och Gunilla Carlsson, ordförande Folkets Hus och Parker. Foto: Carolina Byrmo.

– Att få utmärkelsen Årets medlemsförening 2019 är en total överraskning, jätteroligt och välförtjänt. Tack vare engagerade och kompetenta medarbetare med vd Håkan Bäckström i spetsen skapas ett fantastiskt hus, säger Margareta Rönngren, styrelseledamot Umeå Folkets Hus.

– Detta är ett kvitto på att Umeå Folkets Hus långvariga och målmedvetna arbete med hållbarhet är viktigt. Redan för femton år sedan började vi arbeta med de här frågorna och vi ser tydliga resultat, säger Hans Falkstråle, vice vd Umeå Folkets Hus.

Motivering Årets medlemsförening

”ÅRETS MEDLEMSFÖRENING – är man stor måste man vara snäll!

Umeå Folkets Hus är en förening som vill göra rätt, hitta smarta lösningar och ta ansvar i en tid då inspirerande förebilder är viktiga.

Ett axplock av allt som görs:

Klimatkompensation för alla konferensgäster, vilket lett till att föreningen hittills i år har bidragit med 42 000 kronor till Dragonskolans projekt i Tanzania. Ett projekt som skapar möjligheter för skolbarn i Tanzania att få en yrkesutbildning.

2018 sorterades kaffesump bort från brännbart avfall vilket innebär att cirka 10 ton kaffesump omvandlats till rötgas som i sin tur skapar energi.

2017 inleddes ett solcellsprojekt med 98 solpaneler som installerats och som beräknas producera hela behovet av el till Umeå Folkets Hus samtliga scener.

Föreningar får hyra möteslokal för 100 kronor, vilket har skapat liv och rörelse i huset på kvällar och helger. Och som hjälper fattiga föreningar att kunna bedriva verksamhet.

Satsningen att bygga om lokalen IDUN har resulterat i att flera stora möten har förlagts i Umeå, vilket är viktigt för hela regionen.

Umeå Folkets Hus är det största huset i Norra Norrland Folkets Hus och parkregion. Som stort hus med mycket kompetens delar man gärna med sig av stöd och goda råd till andra folketshus- och parkföreningar i området. Årets medlemsförening är på alla sätt en god representant för hela folkrörelsen Folkets Hus och Parker och ett starkt varumärke i Sverige inom konferens och möten.”

Om utmärkelsen Årets Medlemsförening

Utmärkelsen delas ut till en medlemsförening som gjort särskilda insatser, antagit nya utmaningar eller annat som är värt att uppmärksamma.
Priset utdelas vart tredje år i samband med Folkets Hus och Parkers föreningsstämma.
Förslag på kandidat kan komma från föreningar och enskilda personer. Folkets Hus och Parkers arbetsutskott utser vinnaren.

För mer information, kontakta Hans Falkstråle, vice vd Umeå Folkets Hus, 070 657 62 51, [email protected]