Simone Olofsson utsedd till Årets Folkets Hus och Parkprofil 2019

Vid Folkets Hus och Parkers föreningsstämma som hålls i Stockholm 18-19 maj utsågs Simone Olofsson, verksamhetschef Uddevalla Folkets Hus, till Årets Folkets Hus och Parkprofil 2019. – Jag är helt tagen och överrumplad. Av alla fantastiska människor som finns i vår folkrörelse får jag utmärkelsen, jag känner en enorm stolthet, säger Simone Olofsson.

På bilden: Årets Profil, Simone Olofsson, verksamhetschef Uddevalla Folkets Hus tillsammans med Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker. Foto: Carolina Byrmo.

Motivering

”Årets profil har genom sin entusiasm och sitt stora engagemang, tillsammans med sina medarbetare, gjort Folkets Hus till en självklar mötesplats för alla. Trots små resurser men med stor kreativitet har Årets profil förvandlat en nergången byggnad till ett attraktivt Folkets Hus. Tack vare en utpräglad känsla för stil och stämning har det skapats en välkomnande atmosfär som lockar allt fler.

Med ett stort intresse och som aktiv samarbetspartner för utvecklingen av lokalsamhället är Årets profil också en utmärkt ambassadör för vår rörelse. Det gäller även det regionala samarbetet, där Årets profil också deltar aktivt i utvecklingen.

Årets profil är en förebild när det gäller hållbar verksamhet. Folkets Hus serverar KRAV och Rättvisemärkta produkter så långt det är möjligt. På hemsidan tydliggörs det särskilt att fikat självklart är ekologiskt.

I det Folkets Hus där Årets profil lägger ner sin själ, finns också ett eget husband; Ångmaskinen. De beskriver själva att deras styrka sitter i respekten och lekfullheten som brukar smitta av sig. och det är också verkligen ett signum för Årets profil.

Genom att få alla som är engagerade i verksamheten att gå mot samma mål, hitta kreativa lösningar och använda kulturens kraft för att skapa ett levande hus, har årets profil visat att allt är möjligt!”

Om Årets Folkets Hus och Parkprofil

Utmärkelsen delas ut till en person som gjort särskilda insatser, antagit nya utmaningar eller annat som är värt att uppmärksamma.

Priset utdelas vart tredje år i samband med Folkets Hus och Parkers föreningsstämma.
Förslag på kandidat kan komma från föreningar och enskilda personer. Beslut fattas av Folkets Hus och Parkers arbetsutskott.

För mer information, kontakta: Simone Olofsson, verksamhetschef Uddevalla Folkets Hus, 0734 22 04 94, [email protected]