Ta hjälp av kulturbranschen – vi är beredda

Folkets Hus och Parker avvisar 2-metersregeln som framkomlig väg för offentliga sammankomster. Istället efterlyser man ett effektivt samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och kulturbranschen för att snabbt kunna ta fram riktlinjer som fungerar, för coronasäkrade sammankomster.

De nyligen föreslagna undantagen från förbudet mot allmänna sammankomster över 50 personer har varit ute på snabbremiss. Folkets Hus och Parker har granskat förslaget och är i grunden positiva till en förändring, men anser att den så kallade tvåmetersregeln, som i förslaget villkorar avståndet mellan besökare, riskerar att ge ett oförändrat läge för arrangörerna, utan att fler åter ges chans att ta del av kultur.

–Ett införande av tvåmetersregeln innebär i praktiken att det bara kan släppas in kring 50 besökare i en lokal med kapacitet för 400. Det verkar ogenomtänkt och kan inte vara lagstiftarens intention.  Vi avstyrker det helt och föreslår istället att Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation om “armlängds avstånd” ska vara vägledande, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker.

Vidare uppmanar man Folkhälsomyndigheten att ta fram riktlinjer tillsammans med kulturbranschen, för hur ur smittsynpunkt säkra kulturevenemang ska genomföras. I remissunderlaget föreslås exempelvis ingen fast gräns för maximalt antal besökare. Det borde förbli så, menar organisationen.

–Det rimliga är att storleken på lokalen och förutsättningen för att skapa säkra arrangemang avgör, inte ett generellt tak, förklarar Nathanson. En dialog skulle göra det tydligt. Vi står beredda.


Kulturstödet behöver gå ut snarast
I remissen föreslås vidare kulturevenemang på restauranger med fler än 50 besökare undantas från nuvarande regler, istället för att som idag bli föremål för två motstridiga regelverk.

–Det har uppmärksammats exempel där en restaurang som följer smittskyddsreglerna ena stunden kan ha 250 middagsgäster, men så fort en musiker uppträder från en scen måste 200 lämna lokalen. Vi ställer oss helt bakom ett undantag som rättar till detta, säger Nathanson.

Folkets Hus och Parker menar dock att det i sammanhanget är viktigt att även de scenkonst- och konsertarrangörer, biografägare samt andra kulturaktörer som bedriver publik verksamhet och som även har fullständig servering med mat och dryck i salongen, också enligt dessa regler ska undantas från ordningslagen och enbart regleras med de tillfälliga smittskyddsåtgärderna.

Beträffande det extra stöd på 1,5 miljarder kronor till kulturen och idrotten som presenterats, välkomnas det av organisationen, men tidsfaktorn framhålls som mycket viktig.

–Kulturskapare och arrangörer har lidit stor ekonomisk skada och därför måste detta kulturstöd gå ut snarast och vara mera välriktat än vårens. Det kan inte dröja till jul innan det kommer ut till de behövande, avslutar Nathanson.

 

För frågor och information, kontakta:
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
08-452 25 10, [email protected]