Folkets Hus och Parker turnerar igen

Efter sommarens påtvingade avbrott, startas Folkets Hus och Parkers turnéverksamhet upp igen. Genom ett hundratal turnénedslag, ett trettiotal konstutställningstillfällen, över 40 föreställningar inom live på bioverksamheten och biografer som öppnar salongerna möter organisationen och dess medlemsföreningar åter publik i hela landet – men coronasäkrat givetvis.

–Vi och arrangörerna har verkligen sett fram emot att återigen få erbjuda publiken vårt utbud av teater, konserter, bildkonst och film. Artisterna har längtat efter att få stå på scenerna i Folkets Hus och i Folkets Park, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker.

Ett ständigt ökande antal arrangörer vill nu vara med i turnéer och annan kulturverksamhet. I dagsläget rör det sig om ett drygt 100-tal turnénedslag med scenkonst, ett trettiotal konstutställningstillfällen och över 40 föreställningar inom live på bio. Därtill kommer fler och fler biografer som öppnar upp för publika filmvisningar igen.

Trots att nuvarande förbud om att samla mer än 50 personer vid offentlig sammankomst gör det omöjligt att få ekonomin att gå ihop, genomförs kulturverksamheten ändå.

–Det här måste få kosta och vår förhoppning är att kunna ta del av regeringens kommande krispaket för kulturen. Alla längtar och nu är det dags att köra igång, givetvis under ansvarsfyllda former. Vi har en förpliktelse gentemot både arrangörer och publik i hela landet att kunna erbjuda det här, säger Nathanson.

Under den tid Folkets Hus och folkparker praktiskt taget varit nedstängda, har både Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och dess medlemsföreningar på olika sätt förberett sig på hur de åter ska möta publiken. Underhåll av lokaler, säkerhetsanpassningar för att motverka smittspridning och rekommendationer kring hur arrangemang ska kunna genomföras är några av de aktiviteter som präglat våren och försommaren i folketshus- och parkrörelsen.

–Både arrangörer och artister har fått ta del av rekommendationer kring hur vi tillsammans ska kunna genomföra säkra arrangemang. Publiken kommer sedan att delta under kontrollerade former där vi är ytterst noga med att följa alla rutiner på ett coronasäkert sätt, förklarar Calle Nathanson.

Organisationen ser viss ljusning i läget genom det regeringsförslag om undantag från förbudet för över 50 deltagare vid offentliga sammankomster, där fler besökare kan komma att tillåtas. Däremot hoppas man att regeringen går på Folkhälsomyndighetens linje, som menar att avståndet mellan publik borde vara en meter, istället för ursprungsförslagets svårförståeliga två meter.

–Armlängds avstånd är det enda rimliga förslaget. Det medger att det i flertalet lokaler går att låta fler ta del av kultur, med bibehållen säkerhet, avslutar Nathanson.

 


För frågor och information, kontakta:
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
08-452 25 10
[email protected]

 


 

Läs mer om vad Folkets Hus och Parker tycker om regeringens förslag om ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Remissvaret i sin helhet

Läs mer om Folkets Hus och Parkers turnéer och kulturutbud i stort