Samtida konst i Husum – 23 konstnärer i Folkets Hus Husumgården

Konstutställning med 23 konstnärer som bor och verkar i Västernorrland arrangeras på Folkets Hus Husumgården 19 mars till 24 mars. Totalt kommer ett sjuttiotal konstverk i skiftande tekniker och uttryck, att visas under utställningsveckan. – Vår målsättning med Konst åt alla är att alla ska känna sig delaktiga och välkomna i mötet med samtidskonsten – barn, unga och vuxna med olika bakgrunder och erfarenheter, säger Paula Hoffmann, konstansvarig Folkets Hus och Parker.

Utställningen är en del i projektet Konst åt alla, en satsning som handlar om att erbjuda människor möjlighet att ta del av konst i hela landet. Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar har ett statligt anslag för inköp av konst av Sveriges yrkesverksamma konstnärer. Den konst som köps in placeras i någon av organisationernas 2 700 samlingslokaler.

Utställningen är ett samarbete mellan Folkets Hus och Parker, Folkets Hus Husumgården och Region Västernorrland.

Konstnärer som medverkar i utställningen på Folkets Hus Husumgården

Hasan Aslan, Olof Ahlström, Janne Björkman, Victoria Brännström, Christer Carlstedt, Johanna Edgren, Björn Eriksson, Tania Fred, Erik Hedén, Karin Hesse, Margareta Klingberg, Ann-Kristin Källström, Maria Lagerborg, Sara Lindroth, Kerstin Lindström, Birgitta Nenzén, Jörgen Nilsson, Anna Norvell, Leila Porovic, Ida Rödén, Mats de Vahl, Ulla-Carin Winter och Emil Österholm.

Välkommen till invigning måndag 19 mars klockan 18.00, Husumgården Blåsåsen 2, Husum.

Öppettider och program Konst åt alla:

MÅNDAG 19 MARS: klockan 18.00 –20.00, invigning klockan 18.00.

TISDAG 20 MARS: vernissage klockan 13.00 Klockan 14.00, samtal om offentlig konst, konsthandläggare från region Västernorrland deltar.

ONSDAG 21 MARS: klockan 10.00 -15.00 och kvällsöppet klockan 17.00 -19.00

Skolvisningar och workshop för skolan hela dagen med Alveola Ämting, konstnär. Elever från årskurs 4, 5 och 6 bjuds in. Deras arbete blir sedan en del av utställningen.

TORSDAG 22 MARS:  klockan 10.00 -15.00

FREDAG 23 MARS: klockan 10.00 -15.00

Klockan 12.00, lunchföreläsning med Anna Norvell, bildkonstnär.

LÖRDAG 24 MARS: specialarrangemang, måste förbokas, se Husumgårdens hemsida.

För anmälan till programpunkter, mer information om utställningen och programmet: www.husumgarden.se/evenemang/

Arrangörer: Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, riksföreningen Våra gårdar, Bygdegårdarnas Riksförbund

För mer information om utställningen Konst åt alla, kontakta Paula Hoffmann, konstansvarig Folkets Hus och Parker: 08 452 25 31, [email protected]