Deltagare i konferensen som avslutade projektet Unga Möts.

Unga som vill förändring möts

Finalen för projektet Unga möts blev den nationella konferensen i oktober som arrangerades på Kärsön i Stockholm. Dit kom ett 40-tal ungdomar från Luleå, Umeå, Borlänge, Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet med konferensen var att ge ungdomarna inspiration och tillfälle att utbyta erfarenheter, med fokus på deras roller som unga organisatörer.

Konferensen innehöll föreläsningar, workshops och en paneldiskussion om lokala utmaningar. Helgen avslutades med en workshop där varje stad fick uppdraget att ta fram en kampanj att genomföra lokalt, som också kommer att följas upp för att stötta deltagarna i deras förändringsarbete.

– Vårt samarbete med Rädda Barnen i det här projektet har stärkt Folkets Hus och Parkers möjligheter att ge lokalt engagerade ungdomar en trygg plats att mötas på, inspireras och stärkas. Vi hoppas på ett fortsätt samarbete, så att vi kan göra rum för fler unga som vill vara med i ett lokalt förändringsarbete, säger Amin Barkhadle, Folkets Hus och Parkers projektledare för Unga möts.


 

Projektet Unga möts: Rädda Barnen och Folkets Hus och Parker har i projektet Unga möts förenat sina möjligheter och resurser för att ungdomar ska kunna göra sina röster hörda, växa, ta del av kultur och eget skapande och hitta en plats för sin egen organisering. Projektet har varit finanseriats av MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Läs mer om projektet