Projektet Unga möts

Rädda Barnen och Folkets Hus och Parker har i projektet Unga möts förenat sina möjligheter och resurser för att ungdomar ska kunna göra sina röster hörda, växa, ta del av kultur och eget skapande och hitta en plats för sin egen organisering.

Det ettåriga projektet, som startade 2019 och som på grund av pandemin förlängts, har varit finanseriats av MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Rädda Barnens erfarenhet av att stärka ungdomars organisering i kombination med Folkets Hus och Parkers kunskap om medborgardrivna mötesplatser, har visat sig vara särskilt lyckat.

I projektet har ungdomar från våra stora städers förorter runt om i landet kunnat samlas i ett nätverk där det genomförts ledarskapsutbildningar, regionala samt nationella konferenser och ett sommarläger. Trots att pandemin bromsat har 114 ungdomar kunnat deltagit i olika möten och träffar under projektets gång. Mötena har genomförts i både fysisk och digital form.

Vi kan utläsa behovet av stöd för unga ledare runt om i landet på den stora efterfrågan av projektets ledarskapsutbildning. Utbildningen har bland annat innehållit ledarskapsteori, konflikthantering, hållbart engagemang och har gästats av flera föreläsare. Deltagarna har också haft möjlighet att praktisera i projektets sommarläger.

Deltagarna i projektet har fått kunskap och redskap att använda i sin egen vardag. Det har skapat bestående möjligheter hos fler unga att engagera sig i sitt lokalsamhälle. Vidare så har nätverket som etablerats mellan deltagarna skapat en känsla av samhörighet och gemenskap som får ringar på vattnet och är bestående över tid.

Läs mer i slutrapporten för projektet Unga Möts

Vill du veta mer eller har frågor om projektet?
Kontakta: Amin Barkhadle, processledare Nya mötsplatser, [email protected]