Det räcker nu

För att få bukt med den ökade kriminaliteten och den pågående våldsspiralen kopplad till drogförsäljning, behövs inte bara fler poliser och utredare, utan det krävs också en jämlik och fungerande skola för alla. Och givetvis ett starkt civilsamhälle som har tillgång till egna, öppna och demokratiska mötesplatser. Problemet har en mångfacetterad lösning.

De senaste årens gängrelaterade dödsskjutningar har eskalerat och är inte bara ett problem för storstäderna, utan berör dessvärre allt fler platser i landet. Vi möts dagligen av nyheter om nya skjutningar och sprängdåd såväl i Linköping som Luleå och Stockholm.

Mordet på den hyllade rapartisten Einár kan bli den varningsklocka som får fler i samhället att agera och reagera. Att den inte ljudit för länge sedan, med alla dödsskjutningarna av tonåringar på Järvafältet i Stockholm, säger mycket om det segregerade samhälle vi lever i. Som Caroline Asplund, inspektör vid polisområdet Stockholm Nord, sade till SVT (21/10) samma dag som mordet på Einár: ”bara tanken att det skulle ske lika många mord på Södermalm som på Järva utan att det skulle utlösa en regeringskris eller en nationell händelse inom polisen, den är otänkbar”.

Långsiktiga och
konkreta insatser

Tillgången till vapen och möjligheten att snabbt tjäna pengar på drogförsäljningen är de stora problemen att knäcka. Samtidigt handlar de fungerande lösningarna för att stoppa våldsspiralen om långsiktiga och konkreta insatser som sätts in mycket tidigt i barns liv. Skolan har under flera decennier utvecklats på ett negativt sätt, där ojämlikheten och kvalitetsskillnaderna mellan olika skolor bara ökar år för år. Här måste det komma till en blocköverskridande politisk vilja att tillsammans komma överens om lösningarna, som grund för starka beslut från regeringen. Något annat är inte acceptabelt.

Nu får det vara nog med mammor som ställs ensamma med den ofattbara sorgen över att ha förlorat ett barn som skjutits till döds.

Det är lätt att inse att polisen måste ha rätt befogenheter för att kunna utföra sitt jobb och om det krävs flera utredare så måste det lösas. Vidare behöver samverkan mellan polis, skola och socialtjänst fungera. Socialtjänsten ska givetvis också ha utökade resurser för att ta hand om de som försöker hoppa av från gängkriminaliteten, något Diamant Salihu beskrivit väl i sin bok ”Tills alla dör”.

Kraft till
förändring finns
i civilsamhället

Men vad som inte alltid framkommer lika tydligt är civilsamhällets betydelse. För den som bor i ett utsatt område är det självklart att det är i civilsamhället som den gemensamma kraften till förändring finns. Men samma entusiasm finns inte alltid på den kommunala nivån, och i den allmänna debatten har ett misstänkliggörande av föreningsliv och studieförbund blivit allt tydligare under senare år.

Varje dag i veckan håller folketshusföreningar i Vivalla, Rinkeby, Bergsjön och på många andra platser i landet, demokratiska mötesplatser öppna för allmänheten. Där samlas unga vuxna för att driva folkbildning, kulturaktiviteter och skapa förutsättningar för egenmakt i viljan att förbättra samhället. Dessa mötesplatser spelar en viktig roll i att stärka den lokala tryggheten och är en självklar pusselbit i arbetet med att motverka den otäcka våldsutveckling där barn, tonåringar och unga vuxna riskerar att fortsätta dödas.

Med samhällets gemensamma krafter måste vi ställa oss upp och säga – det räcker nu.

Calle Nathanson
Vd, Folkets Hus och Parker

Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker


 

Inlägget är en del av Folkets Hus och Parkers nyhetsbrev.
Starta en prenumeration här