Folkets Hus och Parker redo för vaccinpass: ”Vi är beredda”

Folkets Hus och Parker ser införandet av vaccinpass på större evenemang som en rimlig skyddsåtgärd för att uppnå höjd säkerhet, utan att tvingas införa publiktak.

Regeringen meddelade vid en presskonferens idag att man föreslår ett införande av vaccinpass för evenemang med fler än 100 besökare från och med 1 december. Folkets Hus och Parker med över 500 medlemsföreningar i hela landet, ser detta som både väntat och rimligt med tanke på vad som sker i omvärlden.

– Vi har aldrig accepterat den förenklade bilden att exempelvis kulturarrangemang skulle vara riskverksamheter ur smittspridningssynpunkt, på det sätt som de gamla publiktaken gav sken av. Våra arrangörer och medlemmar har tagit stort ansvar genom hela pandemin och kommer att fixa detta. Vi är beredda, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

När smittläget försämras i grannländerna känns det logiskt att också Sverige vidtar åtgärder menar Nathanson. Ett införande av covidpass vid större evenemang känns därför avsevärt bättre än införande av nya publikbegränsningar, även om det innebär nya påfrestningar.

– Flera av våra medlemsföreningar använder redan idag vaccinpass i delar av sin verksamhet. Men ett brett införande innebär naturligtvis ett avsevärt merarbete och ökade kostnader i en fortsatt utsatt situation, säger Nathanson.

Folkets Hus och Parker har sedan tidigare understrukit att återstarten för kulturen kommer att vara både tidskrävande och känslig. Blotta tanken på nya begränsningar är därför oroande.

– Det finns ju en enorm törst efter att få uppleva kultur igen bland publiken, och i det perspektivet är vaccinpass den minst problematiska åtgärden. Den innebär inte heller den ekonomiska skada som publiktak medför, och som också skulle riskera att skada hela återstarten, menar Nathanson.