fhp_for_en_rimligare_varld_1600x800px_m_plakat

För en rimligare värLd
– EN utställning om Folkets Hus och Folkets Park

Välkommen till den digitala utställningen om vår historia.

Vi har valt ut 30 händelser indelade i tre tidsepoker – alla med en sak gemensamt: att skapa en rimligare värld. Välj den epok du vill läsa mer om:

Bakgrund:

 

Yttrandefrihet, allmän och lika rösträtt, rätt att organisera sig i föreningar och alla människors lika värde är de värderingar som utgjorde grunden när Folkets Hus och Folkets Park bildades i slutet av 1800-talet.

Det var nödvändigt att bygga egna hus och skaffa egen mark för att man skulle kunna skapa demokratiska mötesplatser, där arbetet kunde bedrivas. De grundläggande tankarna var solidaritet i stället för privata fördelar och organisation i stället för planlöshet. Det är tankar och värderingar som lever vidare och är lika aktuella idag.

Rörelsens långa och stolta historia är svår att sammanfatta. Den sträcker sig från pionjärtidens kamp för mötesfrihet och bättre livsvillkor, till dagens mobilisering av nya mötesplatser i våra förortsområden. Folkets Hus och Folkets Park är självklara delar av det svenska folkhemmet och viktiga aktörer inom kultur och bildning, så berättelserna är många.

Utställningen presenterar 30 händelser och företeelser, som på olika sätt skapat en rimligare värld. Det kan handla om föreningar som förbättrat medlemmars livsvillkor eller om starka ställningstaganden och solidariska handlingar, men även om spännande och viktig kulturell verksamhet från 1800-talets slut till nutid. Utställningen visar paralleller och likheter mellan då och nu, men lyfter även blicken mot framtiden.

Utställningen kan ses som en del av riksdagens satsning Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati, som ska bidra till en levande och uthållig demokrati för framtiden.


 

Om utställningen

Utställningsproducent: Paula Hoffmann
Utställningsform: Edvard Koinberg
Filmer: Anders Kronborg
Författare: Margareta Ståhl, Mikael Sandberg, John Brattmyhr, Karin Askberger Lars Centerstam, Mats-Åke Forsberg, Rickard Gramfors, Paula Hoffmann, Mathias Holtz, Bodil Palm, Emma Ström, Nawroz Zakholy, Hedvig Wiezell, Carina Törnblom, Christina Johansson Thonman, Kerstin Wennergren, Lena Wolmner och Annacarin Öman.

 

Vill du uppleva utställningen fysiskt?

Vandringsutställningen har premiär i september 2021 och kommer turnera runt om i landet under en längre tid.
Här kan du se turnéplanen för utställningen

Vill du boka utställningen?

Om du är arrangör och är intresserad att boka utställningen går det bra att anmäla intresse för det.
Här kommer du till vårt intresseformulär