fhp_for_en_rimligare_varld_1600x800px_1977_o_framt_till_idag_v1

För en rimligare värld
– En utställning om Folkets Hus och Folkets Park

Pionjärtiden

Pionjärtiden.Yttrandefrihet, allmän och lika rösträtt, rätt att organisera sig i föreningar.

Folkhems...

Folkhemsperioden. Folkets Hus och Folkets Parker är öppna för alla.

1977 & fram...

1977 & fram till idag. Förändring och nya mötesplatser.

1977 & fram till idag

Under andra halvan av 70-talet började förutsättningarna att förändras för många Folkets Hus och folkparker, liksom för samhället i stort. Industrier flyttade från de traditionella bruksorterna och därmed även de fackförbund som utgjort stommen i folketshus- och parkföreningarnas tillblivelse och existens. På vissa håll tog kommunerna över verksamheten och bytte namn till kultur- eller medborgarhus. Som en motreaktion antog folketshusrörelsen med dåvarande chefen Bengt Göransson programmet 100 nya Folkets Hus. Mycket fokus lades på de tre storstädernas förortsområden, där flera nya Folkets Hus växte fram. Här fanns stora grupper invandrare och ett skriande behov av mötesplatser.

Bengt Göransson (1932–2021). Foto: FHR
Bengt Göransson (1932–2021). Foto: FHR

Kring 1980 kunde man märka en tydlig kursändring hos de båda riksorganisationerna. Folkets Hus satsade mer medvetet på turnerande konstutställningar och Bio Kontrast-verksamhet, medan folkparkerna fördjupade samarbetet med Riksteatern. De satsade mer på barn- och familjeprogram i stället för de ständigt växande turnéproduktionerna med de hetaste artisterna. En annan viktig förändring var att kvinnorna började ta plats i den till nu mycket mansdominerade rörelsen. En sammanslagning av de båda riksorganisationerna stod för dörren efter många år av diskuterande och debatterande, men det skulle dröja till 2000 innan den till sist kunde klubbas på en gemensam kongress.

Live på bio-affisch från säsongen 2016-2017
Affisch Live på bio

Den nya riksorganisationen stod vid millennieskiftet inför stora och spännande utmaningar. Det gällde att hitta en verksamhetsform som kunde tillgodose allas behov och önskemål och att få vi-känslan att växa sig stark. Några milstolpar på vägen var självklart de digitala biograferna och i deras kölvatten Live på bio, som givit bestående ekon i Kultursverige. Vidare skapades en festivalsektion, som för första gången samlade de större musikfestivalerna under ett och samma paraply. Sektionen växte och utvecklades i drygt tio år, innan man valde att bli en självständig organisation, Svensk Live.

Träna med Cirkus Cirkör. Foto: Alex Hinchcliffe
Träna med Cirkus Cirkör. Foto: Alex Hinchcliffe

År 2007 skrevs ett nytt kapitel, när riksorganisationen åter klev in som biografägare och via ett helägt dotterbolag, Framtidens Mötesplats AB, förvärvade först Spegeln i Malmö, året efter Roy i Göteborg följt av Rio i Stockholm och 2010 Röda Kvarn i Helsingborg. Under dessa år startade också filmdistributionsbolaget TriArt med riksorganisationen som största delägare. Inriktningen var i första hand kvalitetsfilm. Åtagandet varade till 2020.

Några år in på det nya milleniet togs initiativ till att samla förortsfolketshusen i ett eget nätverk, där deras specifika problem och möjligheter kunde ventileras. Så småningom landade arbetet i en vilja att mer målmedvetet jobba för nya, medborgardrivna mötesplatser, inte bara i socioekonomiskt utsatta områden i de tre storstäderna, utan på mycket bredare front. Idag är det en prioriterad verksamhet för riksorganisationen. I en mängd mindre och medelstora städer pågår ett mobiliseringsarbete för att skapa mötesplatser.

Att en pandemi även påverkar en stor riksorganisation liksom alla dess medlemsföreningar kan man inte bortse från. Verkningarna på längre sikt har vi ännu ingen aning om. Man kan ändå konstatera, att inga centralt producerade folkparksturnéer genomfördes sommaren 2020. Det var första gången på 115 år. Det finns såklart tomtebloss av hopp och kreativitet bland föreningarna runt om i landet. År 1893 såg folkrörelsen dagens ljus för första gången. Då liksom nu är drivkraften ett ständigt pågående arbete för en rimligare värld.

Text: MiS

Folkets Husby. Foto: Folkets Husby
Folkets Husby. Foto: Folkets Husby

händelser 1977 & fram till idag

I utställningen har vi har gjort 30 nedslag som lyfter fram olika händelser där Folkets Hus eller Folkets Park på olika sätt har bidragit till en rimligare värld. Tolv av dessa händelser berör perioden 1977 & fram till idag.

19. Vindens viljor i folkparkerna

20. Konst åt alla

21. Folkets Hus-hörnorna

22. Folkets Hus i Chile

23. Gatsten byttes mot tango

24. Kulturarv kontra ung kultur

25. Historien om Live på bio

26. Cirkus Cirkör

27. Hus mot rasism

28. Folkets Husbys historia i korta drag

29. #folketshusforfuture

30. Hus och parker i pandemin


 

Tillbaka

Tillbaka till startsidan för utställningen
För en rimligare värld.