Aktuellt

Här samlar vi en del av det som är aktuellt från Folkets Hus och Parker.  Det är också här du som inloggad medlem hittar dina medlemsnyheter.

Staten måste behålla ledartröjan för ett starkt kulturliv

Redan innan den nya regeringen tillträtt slog de fyra koalitionspartierna fast att vi nu står inför ett paradigmskifte. Termen handlar om glömska, att helt frikoppla ett gammalt system från ett nytt, vilket Maja Hagerman förtjänstfullt skriver om i DN 24/10. Men hur blev det egentligen med paradigmskiftet? Och hur påverkar det kulturområdet?

De stora förändringarna av vårt samhälle som föreslås i Tidöavtalet handlar om migration- och integrationsfrågor, klimatmålen samt brott och straff. Det är hårda förslag som många gånger går stick i stäv med mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Det mesta ska dock utredas och det är oklart vad som faktiskt kommer att bli verklighet. ... Läs mer

Calle Nathanson till ABF Stockholm

Stockholm Calle Nathanson har idag meddelat att han den 10 april nästa år lämnar sin tjänst som vd för Riksorganisationen Folkets hus och Parker, för att tillträda som koncernchef och studieombudsman på ABF Stockholm.

Samtal om framtidens kulturkonsumtion

I samband med genomförandet av den nationella temadagen Digitalidag den 14 oktober finns möjlighet att ta del av samtal kring utredningen Framtidens kulturkonsumtion.