Varför stoppas inte nazister från att genomföra hatmarscher på våra gator?

Förra helgen genomförde nazistiska terrororganisationen Nordiska Motståndsrörelsen en icke-tillståndsgiven demonstration i Göteborg. Syftet med denna var enligt NMRs ledare att testa och provocera polisen, skulle de ingripa eller inte mot denna olagliga hat-marsch på Göteborgs gator? NMR är nöjda, provokationen lyckades. En provokation som är en del i NMRs förberedelser inför deras demonstration 30 september. NMR har fått tillstånd att samlas utanför Svenska Mässan där Bok & Bibliotek pågår, marschera förbi synagogan samtidigt som den judiska högtiden Jom Kippur firas. Hur har detta beslut kunna tas?

Vi vill påminna om att nazister mördade omkring sex miljoner judar under förintelsen. Även romer, homosexuella, politiska motståndare och funktionsnedsatta mördades systematiskt under Hitler-Tyskland.

Yttrandefriheten och svensk lagstiftning används som förklaring till varför Nordiska Motståndsrörelsen får tillstånd att genomföra aktiviteter. Lagstiftningen används också för att förklara varför en icke-tillståndsgiven marsch inte stoppas.

NMR utgör ett reellt hot mot allt vad demokrati innebär. Deras terrorverksamhet måste stoppas med alla tillgängliga medel. Om inte nuvarande lagstiftning är tillräcklig för att skydda oss mot nazister måste den ses över snarast möjligt. Förintelseöverlevande känner igen agerandet och varnar kraftfullt, låt det inte hända igen!

Gunilla Carlsson, ordförande Folkets Hus och Parker

Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker