Sveriges biografer vill att biobesök blir del av friskvårdsbidraget

Studier visar att kulturupplevelser är bra för hälsan. Sveriges biografer, bestående av Filmstaden, Folkets Bio, Folkets Hus och Parker, Svenska Bio samt Sveriges landsortsbiografer, föreslår därför att biobesök blir en del av arbetsgivarnas friskvårdsbidrag.

EU-projektet Culture For Healths nya, stora sammanställning av 300 forskningsstudier visar tydligt att kultur är bra för hälsa och välmående. Som ett svar på detta, och för att skapa ett andrum i den tuffa och oroliga verklighet vi lever i, samlas nu Sveriges biografer i ett nytt initiativ för att bio ska bli en del av friskvårdsbidraget.

Vi på Sveriges biografer anser att hälsobegreppet behöver vidgas så att även kultur kan ingå i friskvårdsbidraget. Bio är en gemensam och demokratisk kulturupplevelse och jämfört med golf, padel och massage, som redan nu ingår i friskvårdsbidraget, är biobesök förhållandevis billigt, säger Helena Eklund, marknadschef Filmstaden.

Publikrestriktioner för biografer upphävdes den nionde februari 2022. När biografbranschen öppnade upp igen ökade biobesöken med 73 procent mot pandemiåret 2021.

Förutom de traditionella stadsbiograferna finns det i Sverige en lång tradition av att visa film i bygdegårdar och nykterhetslokaler, på Folkets Hus samt i andra kulturlokaler. Biografverksamheten bedrivs då ofta av ideella föreningar eller lokala entreprenörer.

Det finns ingen kulturyttring som är så väl spridd och tillgänglig som biografupplevelsen. Till skillnad från teatrar och muséer, som kanske företrädesvis finns i residensstäder och på större orter, är biografer tillgängliga i hela landet. Dessutom erbjuder de en bred repertoar som innefattar allt från Hollywoodfilmer till dokumentärer och europeisk kvalitetsfilm, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Idag gäller enligt Skatteverket att ett friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr kan användas för en enskild anställds motions- och friskvårdsaktiviteter. För att friskvårdsbidraget, som betalas ut och beslutas av arbetsgivaren, ska omfattas av reglerna om skattefrihet krävs att samma belopp och villkor gäller för hela personalen.


 

För mer information vänligen kontakta:
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker,
[email protected], 08-452 25 10

Helena Eklund, marknadschef Filmstaden,
[email protected], 08-680 35 55

Här finns mer information: CULTURE FOR HEALTHS RAPPORT
Antalet biobesökare 2022 är hämtat från Svenska biografägareförbundets statistik.

Fotocred:
Biobild (1 och 2): Milkdrop Studio
Calle Nathanson: Elisabeth Ohlson
Helena Eklund: Magnus Bergström