Ny Novusundersökning visar: Vikande förtroende för politiker och media

Både politiker och media får underkänt i den nya Novusundersökning som tagits fram på uppdrag av Folkets Hus och Parker. Resultaten visar på fortsatt svåra utmaningar för demokratin.

Novusundersökningen ”Svenskarnas syn på demokrati och samhället” tas fram för andra året i rad, och visar på en oroande utveckling.

–Hotet mot demokratin är på väg mot en brytpunkt, och vi närmar oss med stormsteg gränsen för vad demokratin tål innan den börjar gå sönder, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker, med anledning av undersökningsresultatet.

För både politiker och nyhetsmedia är rapporten ett svidande underbetyg, något som i förlängningen är mycket illavarslande för demokratin. Anmärkningsvärt nog var mer än hälften av de som tittade på någon av partiledardebatterna efteråt arga eller irriterade på partiledarna, medan bara en sjundedel ansåg att debatterna hjälpte dem att bestämma hur de skulle rösta i valet.

Dessutom uppfattar allt färre svensk media som oberoende.

Undersökningen visar även att så få som 7 procent anser att politikerna i praktiken stärker demokratin. Stödet har därmed i det närmaste halverats sedan 2022 då siffran låg på 12 procent.

– Om man leker med tanken att hela politikergruppen skulle utgöra ett gemensamt riksdagsparti, skulle de snart närma sig gränsen för att trilla ur riksdagen. Fortsätter minskningen i samma takt, kommer svenska folket ha tappat hela sitt förtroende för politiker lagom till nästa val, konstaterar Calle Nathanson.

Nathanson menar vidare att det som händer i Sverige är långt ifrån ett nationellt fenomen. Demokratin utsätts globalt för hårdare prövningar än någonsin. Bara 8 procent av världens befolkning lever idag i fullt demokratiska länder, och FN-förbundet konstaterar att de senaste 32 årens demokratiska framsteg är utraderade.

–Demokratin behöver ett eget Parisavtal, där vi på samma sätt som kring miljön pekar ut gemensamma, globala mål. Det behövs ett akut globalt upplysningsarbete om demokratins avgörande betydelse för mänsklighetens bästa, där Sverige skulle kunna ta täten och samla fler länder i ett sådant arbete, säger Calle Nathanson.

Hämta den nya Novusrapporten här

 


För mera information, kontakta:

Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker

08-452 25 10

[email protected]