MED ANLEDNING AV REGION SKÅNES SKÄRPTA ALLMÄNNA RÅD

Folkets Hus och Parker ställer idag frågor direkt till Region Skånes regiondirektör Alf Jönsson, kulturdirektör Gitte Wille och ordförande Kulturnämnden Magnus Lunderquist:

Vi har stor förståelse för att det krävs gemensamma insatser för att stoppa den ökade smittspridningen av Covid-19 i Skåne, men reagerar nu på de direkta konsekvenserna som slår hårt mot kulturlivet.

Folkets Hus och Parker har under hela pandemin sett med stort allvar på smittan, inte minst den oroande utveckling som nu pågår. Därför har vi redan sedan i våras förberett oss att på bästa tänkbara vis kunna bedriva smittsäker kulturverksamhet. Vi har tagit fram tydliga rekommendationer för arrangörer och artister om hur man genomför evenemang så att en publik ska kunna känna sig säker.

Det handlar om hur man köar, var man står i en foajé, att förhindra att utkommande publik möter inkommande, plexiglas vid kassadiskar, mat som serveras i lådor och en rad andra åtgärder. Informationen till publiken är A och O för oss. Man ska kunna ta del av kultur i den globalt svåra tid vi befinner oss i och samtidigt kunna lita på att man inte riskerar att smittas vid våra föreställningar.

Region Skåne meddelade den 27:e oktober att man kommer att införa skärpta allmänna råd med anledning av den ökade smittspridningen. Dagen efter märkte vi omedelbart effekter av dessa råd. Publik köade utanför våra biografer – inte för att köpa biljetter utan för att kräva återköp på grund av den rädsla som uppkommit med anledning av rekommendationerna från regionen.

Folkets Hus och Parker har 55 medlemsföreningar i Skåne och riksorganisationen äger dessutom två egna biografer, Spegeln i Malmö och Röda kvarn i Helsingborg. De råd som regionen nu har gått ut med innebär i praktiken ett näringsförbud för våra verksamheter och slår extremt hårt mot redan utsatta kulturaktörer.

Vissa har som en konsekvens fattat beslut om att omedelbart stänga verksamheten fram till jul. Andra har bestämt sig för att fortsätta driva verksamheten med största tänkbara ansvarstagande för att fortsatt förhindra smittspridning.

Region Skånes rekommendationer innebär direkta negativa ekonomiska konsekvenser för kulturlivet. Hur kommer ni att kompensera oss för det näringsförbud som ni nu i praktiken utfärdat?

Calle Nathanson,
vd Folkets Hus och Parker