Kulturen behöver en krisbudget!

Det ideella kulturlivet drabbas skoningslöst av Coronapandemin och behöver snabb undsättning för att inte gå under. Regeringen behöver skapa en krisbudget för att rädda landets kulturliv, menar Folkets Hus och Parker som representerar över 500 öppna mötesplatser, biografer och kulturlokaler i hela Sverige.

Det ideella kulturlivet tar stort samhällsansvar, men drabbas nu mycket hårt av de effekter som skapas av Coronapandemin. Människors hälsa ska alltid komma först, men kulturen behöver snabb hjälp för att inte gå under. Det gäller att balansera åtgärderna för att stoppa viruset, eller åtminstone sänka spridningstakten, mot ett fungerande samhälle.

– Kulturen blöder redan kraftigt i form av uteblivna besök och nedstängda föreställningar. Kulturarbetare förlorar sina jobb och vet inte om de kan betala månadens hyra. Arrangörer runtom i landet går fullständigt på knäna och riskerar konkurs, konstaterar Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker.

En första uppskattning är att Folkets Hus och Parker och dess över 500 arrangerade medlemsföreningar riskerar, bara under den första månaden förlora 72 000 000 kronor i form av uteblivna intäkter.

Nathanson ser faror i att detta både kan bli långvarigt och i värsta fall, när allt är över, komma att påverka människors kulturvanor negativt. Regeringen måste därför på samma sätt som för andra samhällspolitiska områden vidta kraftfulla åtgärder för att undsätta det ideella kulturlivet.

– Det behövs en krisbudget för kulturbranschen! säger Calle Nathanson.

För mera information och kommentarer, kontakta:
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
08-452 25 10
[email protected]