Hargshamns Folkets Hus Årets arrangör 2023

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker har utsett Hargshamns Folkets Hus till Årets arrangör 2023. Utmärkelsen delas ut under fredagen vid Folkets Hus och Parkers årligt återkommande Kulturdagar, som denna gång genomförs på Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan 20-21 januari.

– Jag är tacksam och stolt över att vi, som är ett litet Folkets Hus, också kan synas. Vi har funnits i 100 år och är alla ideellt arbetande. Vi är en samlingsplats för alla i Hargshamn men vi lockar också besökare från näraliggande större samhällen. Tack till alla engagerade i vår förening som möjliggör vår verksamhet, säger Karin Åhström, ordförande Hargshamns Folkets Hus.

Arrangörskap är ett viktigt område för Folkets Hus och Parker och dess närmare 500 medlemsföreningar som arrangerar allt från livesänd kultur, konserter och visning av biograffilm, till bildkonstutställningar och scenkonstföreställningar, utbildningar samt stora och små möten.

– Hargshamns Folkets Hus är en förening med som bärs fram av en sprudlande entusiasm och imponerande driv. Vi hoppas genom den här utmärkelsen kunna sätta lite extra ljus på deras viktiga och fina verksamhet, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.


Motiveringen:


”Riksorganisationen Folkets Hus och Parker har utsett Hargshamns Folkets Hus till årets arrangör. 

En förening som med ideella krafter och små ekonomiska resurser lyckats bli en viktig plats för kultur lokalt och regionalt. Genom öppenhet, stor uppfinningsrikedom och med en tanke om att många ska vara delaktiga bjuder de in till samarbeten och bygger förtroenden med både kulturskapare och andra aktörer.

 Hargshamns Folkets Hus är en kulturell värmekälla och mötesplats för många i den glesbygd de verkar. De har en uttalad vilja om att barn, unga och vuxna ska få möjlighet att möta och uppleva kultur i sin vardag genom att arrangera musikkvällar, teater, utställningar, eldfester och mycket annat.

 Hargshamns Folkets Hus är en värdig pristagare och på bästa sätt en inspiratör i glädjen att tillsammans arrangera och sprida kultur.” 

 

FOLKRÖRELSEN FOLKETS HUS OCH PARKER omfattar närmare 500 demokratiska mötesplatser i hela Sverige. I vår riksorganisation samlas Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer, som tillsammans lockar miljontals besökare varje år. Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Folket Hus och Parker är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapar vi tillsammans möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och möten.

 

För ytterligare information och pressbilder:

Harghamns Folkets Hus:
Karin Åhström
070-573 56 88
[email protected]

Folkets Hus och Parker:
Anna-Karin Thelin
08-452 25 43
[email protected]

Pressbilder