Gemensam avsiktsförklaring att skapa ett Folkets Hus i Bredsand

Folkets Hus och Parker, Bredsands Folketshus-förening, Sundsvalls kommun och Fastighetsbolaget Balder har idag skrivit på en avsiktsförklaring för att tillsammans arbeta för en medborgardriven mötesplats i Bredsand.

– Vi ska vara en folketshus-förening för alla. För stora och små, för människor från olika länder. Alla i området ska känna att det finns någonting för dem i Bredsand Folkets Hus. Att starta ett kafé i huset kommer att vara en del i det, säger Matiwos Hbtai, ordförande Bredsands Folkets Hus-förening

– Viktigt att medborgarna i alla delar i kommunen mår bra. Sundsvalls kommun vill vara med att bidra till en positiv utveckling i Bredsand. Där är bland annat kulturaktiviteter en viktig del, säger Åsa Ulander (S), ordförande kultur och fritid Sundsvalls kommun.

–  Vi vill vara med i att skapa mötesplatser för boende i området. Genom denna samverkan kan vi utveckla bostadsområdet i Bredsand, säger Sara Tammi, områdesansvarig fastighetsbolaget Balder.

– Tack vare att vi nu skriver under denna avsiktsförklaring säkras processen att skapa en långsiktigt hållbar medborgardriven mötesplats för kulturupplevelser, organisering, bildning och kreativt skapande i Bredsand, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Folkets Hus och Parker arbetar för att skapa medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden där de saknas runt om i landet. Detta sker inom ramen för utvecklingsprojektet Nya Mötesplatser där medlemmar erbjuds stöd, rådgivning, utbildning och mentorskap.

Föreningen Bredsands Folkets Hus vill vara en motor för utvecklingen av ett föreningsdrivet Folkets Hus. Huset skall vara ett nav i Bredsand. Föreningen vill främja och utveckla ett rikt förenings- och kulturliv samt vara en mötesplats för alla utifrån demokratiska värderingar. Folkets Hus ska också främja entreprenörskap samt verka för att skapa arbetstillfällen utifrån ett socialt perspektiv.

Sundsvalls kommun ansvarar för stöd till föreningsdriven verksamhet för att skapa ett långsiktigt hållbart kultur- och föreningsliv i Bredsand. Folketshus-föreningen är en viktig förutsättning för detta.

Fastighets AB Balder kommer att samverka med Folkets Hus-föreningen i området. Bland annat genom att göra det möjligt för människor, organisationer och föreningar att mötas och utvecklas.

På bilden från vänster: Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker, Matiwos Hbtai, ordförande Bredsands Folkets Hus-förening, Sara Tammi, områdesansvarig fastighetsbolaget Balder och Åsa Ulander (S), ordförande kultur och fritid Sundsvalls kommun.