Förintelsens minnesdag uppmärksammas med filmen Denial

På Förintelsens minnesdag samlas människor över hela världen i en årlig manifestation för att hedra minnet av Förintelsens offer. 28 januari – i samband med Förintelsens minnesdag, bjuder Forum för levande historia i samarbete med Folkets Hus och Parker in till en exklusiv visning på tio biografer från norr till söder av filmen Denial. Filmen följs av ett livesänt samtal med historikern Deborah Lipstadt och journalisten Willy Silberstein.

Under samtalet kommer publiken på biograferna ha möjlighet att ställa frågor till Deborah,  inbjuden av Forum för levande historia, i samband med Förintelsens minnesdag.

– Det är absurt att Deborah Lipstadt tvingades bevisa att Förintelsen ägt rum. Vi får aldrig glömma Förintelsen eller låta förintelse förnekare stå oemotsagda och sprida lögner. Att visa Denial i samarbete med Forum för levande historia är ett sätt att hedra Förintelsens offer och samtidigt sprida kunskap, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

– Att minnas och dra lärdom av historien blir allt viktigare i den osäkra tid vi lever i, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

OM DENIAL

1996 stämdes Deborah Lipstadt, professor i historia, av författaren och förintelseförnekaren David Irving. I hennes bok Denying the Holocaust pekades David Irving ut som en högerextremist som förnekade gaskamrarnas existens. För att vinna rättegången måste Deborah paradoxalt nog bevisa för rätten att Förintelsen ägt rum.  Denial är baserad på Deborah Lipstadtsbok History on Trial: My Day in Court with a Holocaust Denier.

I huvudrollen ser vi Oscarsvinnaren Rachel Weisz som Deborah Lipstadt.

Filmvisningen och samtalet är gratis.

Måndag 28 januari 2019 klockan 17.00 – livesänt samtal från Bio Rio i Stockholm 18.50- ca 19.30.

På dessa orter visas filmen och samtalet:

Visby: Folkets Bio Visby, Stockholm: Bio Rio, Karlstad: Arenan, Uppsala: Fyrisbiografen, Sundsvall: Scen Sundsvall, Norrköping: Cnema, Luleå, Folkets Hus: Bio Royal, Helsingborg: Röda Kvarn, Lund: Kino och Falun: Falu Folkets Hus, Kulturstöten.

Här finns länk för att boka plats.

Filmvisningen och samtalet är ett samarbete mellan Forum för levande historia och Folkets Hus och Parker.
Forum för levande historia verkar under Kulturdepartementet och har uppdraget att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter – med utgångspunkt i Förintelsens historia. www.levandehistoria.se

Pressbilder