För en rimligare värld – en utställning om Folkets Hus och Folkets Park på turné

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Det firar Folkets Hus och Parker med den nya utställningen För en rimligare värld – en utställning om Folkets Hus och Folkets Park, där vi lyfter vår betydelse för demokrati och utveckling i Sverige

Yttrandefrihet, allmän och lika rösträtt, rätt att organisera sig i föreningar och alla människors lika värde är de värderingar som utgjorde grunden när Folkets Hus och Folkets Park bildades i slutet av 1800-talet. Det var nödvändigt att bygga egna hus och skaffa egen mark för att man skulle kunna skapa demokratiska mötesplatser, där arbetet kunde bedrivas. De grundläggande tankarna var solidaritet i stället för privata fördelar och organisation i stället för planlöshet. Det är tankar och värderingar som lever vidare och är lika aktuella idag.

Det är lätt att se paralleller och likheter då och nu i folkrörelsens över 100-åriga historia. Behovet av mötesplatser är fortfarande stort i många områden så som det var vid 1800-talets slut, säger Paula Hoffmann, producent för utställningen.

Rörelsens långa och stolta historia är svår att sammanfatta. Den sträcker sig från pionjärtidens kamp för mötesfrihet och bättre livsvillkor, till dagens mobilisering av nya mötesplatser i våra förortsområden. Folkets Hus och Folkets Park är självklara delar av det svenska folkhemmet och viktiga aktörer inom kultur och bildning, så berättelserna är många. Utställningen presenterar 30 händelser och företeelser, som på olika sätt skapat en rimligare värld.

Utställningen kan ses som en del av riksdagens satsning Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati, som ska bidra till en levande och uthållig demokrati för framtiden.

För en rimligare värld premiärvisas i Kalix och fortsätter sedan till Hargshamn och Bergsjön under hösten 2021, för att sedan turnera i hela Sverige 2022-2023.


För mer information kontakta:
Paula Hoffmann, Producent och konstansvarig Folkets Hus och Parker
[email protected]
08-452 25 31