Folkets Hus och Parker välkomnar krisstöd till samlingslokaler

”Regeringen har verkligen lyssnat på oss”

Folkets Hus och Parker är mycket positiva till det krispaket för allmänna samlingslokaler som presenterades i eftermiddag (10/9). Med 75 miljoner kronor i krisstöd 2020 och 70 miljoner i riktade medel för 2021 skapas förutsättningar för att kunna rädda många av landets hårt drabbade samlingslokaler och ingjuta nytt hopp inför framtiden.

– Det är ett väldigt efterlängtat stöd till de allmänna samlingslokalerna. Folkets Hus och folkparker har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin och nedstängningen av verksamheterna. Det här stödet, som är riktat direkt till våra medlemsföreningars verksamheter, kommer att göra skillnad, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker.

Kortidspermitteringsstöden och de olika krispaketen till kulturen som presenterats under våren har varit en viktig hjälp för Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar. Samtidigt är det långt ifrån alla som kunnat ta del av dessa stöd. Omställningsstödet visade sig exempelvis vara helt felkonstruerat. Det nya krisstödet ser dock ut att kunna komma fler än någonsin till del.

–Vi har lobbat för ett riktat krisstöd till samlingslokalerna och nu kommer det. Regeringen har verkligen lyssnat på oss, säger Calle Nathanson.

Medan de 75 miljoner kronorna för 2020 skapar förutsättningar för överlevnad, kommer de 50 miljonerna för 2021 att vara av mycket stor betydelse för utmaningarna med att komma igång igen.

–Även om våra verksamheter försöker öppna upp igen, kommer det ta lång tid innan människors vanor förändras och det finns med all rätta en stor försiktighet i hur man rör sig på offentliga platser. Därför är det mycket positivt att regeringen ser detta och tillför ett extra stöd till de allmänna samlingslokalerna även för 2021, säger Calle Nathanson.

Att den tidigare aviserade neddragningen av stöd till ny- och ombyggnationer av samlingslokaler dras tillbaka, tillför hopp. Efter att under en tid ha sett ut att tappa 20 miljoner, kvarstår dagens nivå för stödet vilket ses som en viktig markering från januaripartierna att de allmänna samlingslokalerna är viktiga och behöver fortsätta utvecklas.

–Det är viktigt att kunna börja blicka framåt igen. Att riva upp sänkningen och återföra 20 miljoner kronor och permanenta det årliga stödet för ny- och ombyggnad till 52 miljoner, är en otroligt viktig signal. Det här är en bra dag för landets 2 800 samlingslokaler och våra Folkets Hus och folkparker i synnerhet, avslutar Nathanson.

 


För frågor och information, kontakta:
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
08-452 25 10
[email protected]