Akut läge i Stockholms Folkets Husföreningar

Verksamheten i Folkets Husföreningarna i Stockholm är praktiskt taget lamslagen av Coronapandemins effekter. Personal permitteras akut och förlusterna är betydande. Leif Rönngren, ordförande i Östra Folkets Hus och Parkregionen, och Calle Nathanson, vd för riksorganisationen Folkets Hus och Parker, vänder sig nu till Kulturförvaltningen i ett öppet brev och efterlyser hjälp till alla engagerade som nu kämpar för sina mötesplatsers och kulturlokalers överlevnad.

 

Till Kulturförvaltningen,

Läget bland våra medlemsföreningar samt de som är samlingslokalförvaltande organisationer är ansträngt och akut. I princip är all aktivitet avstannad, avbokningarna har varit massiva och inga tillkommande bokningar sker under rådande omständigheter.

Nu när de centrala avtalen kring permittering är på plats så sker omfattande permitteringar, varsel om uppsägningar och uppsägningar. Trots detta så är våra verksamheter öppna för bokade gäster och kunder. Av smittskyddsskäl är personal i många fall hemskickade med lön och entréerna stängda för allmänheten, som ett led i att följa Folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer.

Trots årsmötestider gapar våra lokaler tomma. Nu behövs stöd och åtgärder för att hjälpa oss i den ideella sektorn att klara krisen. Slås vi ut försvinner den demokratiska infrastruktur som samlingslokaler och träffpunkter utgör.

Alla sätt att avlasta vårt utsatta och ansträngda läge hjälper. Vi har delvis olika förutsättningar i ekonomi och avtal, både vad gäller hyresavtalen och avtalen med våra stadigvarande kunder och gäster, gemensamt är dock att nedräkning mot konkurs har börjat för de flesta.

Vi har skrivit ett brev från den regionala nivån riktat till de kommunägda bostadsföretagen och fastighetsförvaltningen som ett led i att uppmärksamma på vårt nödläge. Detta brev är ytterligare ett steg för att ge staden, tjänstemän och dess politiker, kunskap i vad som håller på att ske. Läget är akut och vi efterlyser krisåtgärder för att rädda den breda ideella kulturverksamhet som våra medlemmar utgör vid sidan av samlingslokalsuppdraget.

Vi inser att staden är ansträngd redan i den situation som vi alla befinner oss i för tillfället, men hoppas ändå att frågeställningen om vår existens lyfts upp på en kommunövergripande nivå för att tillsammans med oss hitta lösning.

Trots läget organiserar vi nu våra verksamheter för att möta bokningar. De kommer inte komma under överskådlig tid, kanske först till hösten. Kan våra lokaler användas till någonting mer än som samlingslokal i detta nu? Finns behov av våra resurser och grupprum, samlingslokaler och kök till att organisera samhällets kraft mot detta virus och dess konsekvenser. Vi är beredda att ta ansvar och bidra men måste nu få hjälp med att möta den akuta ekonomiska krisen som uppstått.


För mera information och kommentarer, kontakta:

Leif Rönngren, ordförande Östra Folkets Hus och Parkregionen
070-756 90 07, [email protected]

Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
08-452 25 10, [email protected]