Konstnären Linda Persson framför sitt verk "Let´s Face it"

Tre unika gestaltningar

Tre konstverk, unika och anpassade för sin plats, står i tre av våra folkparker; Heby Folkets Park, Huskvarna Folkets Park och Björneborgs Folkets Park. Verken har arbetats fram i nära dialog mellan konstnären och föreningen.

Det treåriga gestaltningsprojekt med Statens Konstråd, tre folkparker och Folkets Hus och Parker avslutas nu till sommaren med att det sista konstverket, i Björneborgs Folkets Park, invigs i maj.

– Det har varit ett roligt och mycket givande samarbete där vi lärt oss mycket och där frågan om folkparkernas unika historia, nutida roll och plats lyft fram genom konsten, säger Paula Hoffman, konstansvarig på Folkets Hus och Parker.

Läs mer om gestaltningarna, platserna och konstnärerna