Förortsnätverket jobbar för social rättvisa

Folkets Hus och Parkers nätverk av medlemsföreningar från olika förorter i landet samlades för sin årliga träff. Tolv föreningar var på plats 31 mars-1 april i Birkagårdens Folkets Hus på Österängen i Jönköping. Det övergripande temat för dagarna var social rättvisa och förortsföreningarnas roll för att uppnå det i sina bostadsområden. Verktygen var panelsamtal och erfarenhetsutbyte. Men det fanns även plats för samtal om nätverkets roll och syfte i framtiden.

Träffen inleddes med en presentation av värden för nätverksdagarna, Birkagårdens Folkets Hus historia och arbete. Verksamhetsansvariga Josefin Sers och styrelseledamot Michella Zayat berättade om husets fantastiska resa som började 2018. De blev snabbt en av de mest aktiva och spännande föreningarna i Jönköpings kommun. Läs mer om Birkagårdens Folkets Hus på deras webbsida.

Verksamhetschefen för Hammarkullens Folkets Hus, Zeinab El Saneh, ledde ett spännande panelsamtal tillsammans med Michella Zayat, styrelseledamot i Birkagårdens Folketshusförening, Daniel Andersson, verksamhetsansvarig för På Lika Villkor på Rädda Barnen i Göteborg och Peter Magnusson, föreståndare för Underground Råslätt. Samtalet handlade om hur organisationerna som de är verksamma i arbetar med social rättvisa på Råslätt, Österängen och i Angered. Ett givande samtal som deltagarna återkom och hänvisade till under hela nätverksträffen.

Samtalet följdes upp med en presentation av Folkets Husbys trygghetsundersökning. Presentatörerna var Emma Ström, processledare på Folkets Husby och Leandro Schclarek Mulinari, forskare och kriminolog, som har tagit fram undersökningen. Folkets Husbys Trygghetsundersökningen är ett unikt och klockrent exempel på hur en lokal folketshusföreningen arbetar med social rättvisa i sitt bostadsområde.

Trygghetsundersökningen understryker vikten av att undersöka de indirekta konsekvenserna av skjutningar och andra allvarliga våldsdåd. Långt fler än de direkt drabbade påverkas av den dödliga kriminaliteten i Järva. Det finns fog för att prata om en kollektiv kris som medför påfrestningar på många invånare. Utöver familj och vänner förlitar sig de flesta på det lokala civilsamhället vid behov av stöd i samband med de kriser skjutningar och andra allvarliga våldsdåd ger upphov till. Få tycks ha tillit till det brottsförebyggande arbetet som bedrivs i området. Parallellt återfinns problem med återkommande poliskontroller som ofta upplevs som ogrundade. Här kan du läsa mer om Trygghetsundersökningen och ladda ner den

Fredagens avslutades med mingel, gemensam middag och ett fantastiskt uppträdande av musikbandet Beyn2 och poesi av Emma Ström och Elijah Keita Baldeh.

Lördagen ägnades åt erfarenhetsutbyte. I värdefulla samtal formades idéer om framtida samarbeten mellan föreningarna och flera förslag på viktiga insatser som riksorganisationen Folkets Hus och Parker kan arbeta vidare med. Den händelserika helgen avslutades med den klassiska ringen, där deltagarna kunde reflektera och säga några avslutande meningar om det de har varit med om. Och efter en gemensam god lunch åkte deltagarna hem till sina respektive orter, för att fortsätta det meningsfulla, fantastiska och viktigt arbete de gör där.

Folkets Hus och Parker vill passa på och tacka Birkagårdens Folkets Hus för ett fantastiskt värdskap, samtliga gäster och deltagare under dessa två dagar!

 


 

FÖRORTSNÄTVERKET samlar sedan 2003 medlemsföreningar runtom i Sverige och bildades utifrån gemensamma behov, förutsättningar och lösningar. Nätverket arbetar med gemensamma och aktuella utmaningar i orten. Årligen genomförs en nätverksträff med inspirerande föreläsningar och med stort utrymme för erfarenhetsutbyte mellan föreningarna.
Vill du veta mer om förortsnätverket? Kontakta oss: Amin Barkhadle, 08-452 25 14, [email protected] eller Bahman Pourjanaki, 031-76 64 30, [email protected]