Folkets Hus och Parker i Almedalen

Folkets Hus och Parker medverkade under Almedalsveckan i fem seminarier. Vi var också inbjudna till ett mindre möte med kulturminister Jeanette Gustafsdotter för att tillsammans med representanter för myndigheter, kommuner och regioner samt civilsamhället diskutera hoten mot demokrati utifrån den Novusundersökning som Folkets Hus och Parker presenterade i juni.

Almedalsveckan avslutades med en tragedi och ett terrorattentat riktat mot det öppna samhället. Folkets Hus och Parker ser trots det vidriga dådet behovet av att medverka igen under Almedalen 2023. Vi som står för det öppna och demokratiska samhället måste visa att vi utgör en majoritet. Och polis och Säpo måste kunna garantera säkerheten.

Folkets Hus och Parker medverkade i följande seminarier under Almedalsveckan 2022:

Vad vill vi med folkbildning?

Arrangör: Folkbildningsrådet
Folkbildningen har en mer än hundraårig tradition och är numera en institution i det svenska samhället – men behövs den i framtiden? Vilka behöver i så fall folkbildningen mest och vilken verksamhet ska prioriteras?
Här kan du se seminariet

Är det kulturella kretsloppet hotat?

Arrangör: Ideell kulturallians, KLYS
Vi är beroende av ett livskraftigt kulturellt klimat på alla nivåer. Det har blivit tydligt, inte minst under pandemin, att kulturen består av ett kretslopp med aktörer som ger varandra förutsättningar för att verka.
Här kan du se seminariet

Spelar det någon roll var pengarna kommer ifrån?

Arrangör: Myndigheten för kulturanalys
Konst och kultur brottas med underfinansiering. Genom offentlig finansiering syftar kulturpolitiken till att möjliggöra konst och kultur. Men räcker pengarna för att möta behoven och kan andra finansieringskällor bidra till kulturpolitisk måluppfyllelse?
Här kan du se seminariet

Kultur avgörande för demokrati – bör prioriteras därefter?

Arrangör: 1000 dagar kultur
Coronapandemin visade att kulturen saknar de rätta strukturella förutsättningarna. Den fria konsten inskränks i vårt närområde och vi ser allt fler exempel på direkt politisk påverkan av kulturen även i Sverige. Vad måste till för att kulturen ska bli ett mer prioriterat politikområde?
Här kan du läsa mer om seminariet

Är demokratin hotad?

Arrangör: Folkets Hus och Parker
En nyligen presenterad Novusundersökning visar att förtroendet för politiker och media är förskräckande lågt. Samtidigt är en stor majoritet av befolkningen beredda att försvara demokratin. Är demokratin hotad? Vad måste i sådant fall göras för att stärka den?
Här kan du läsa mer om seminariet