Samtal om framtidens kulturkonsumtion

I samband med genomförandet av den nationella temadagen Digitalidag den 14 oktober finns möjlighet att ta del av samtal kring utredningen Framtidens kulturkonsumtion.

Utredningen togs fram i början av sommaren av Insight Intelligence på uppdrag av Folkets Hus och Parker, Svensk Scenkonst, Göteborgsoperan och Helsingborgs stad. Utredningen bidrar med spännande läsning om hur våra kulturvanor påverkats av pandemin, och vilken roll digitaliseringen spelar i detta.

I samtalet kan du höra Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker, Annika af Trolle, kommunikationschef Svensk Scenkonst och Max Granström, vd Helsingborg Arena och Scen dela sina tankar kring detta,

Samtal om framtidens kulturkonsumtion